• jiná temata, portály..
  • ..
  • .
Home
galerie
udržitelného
rozvoje
Vyber téma:-- vše --
Správa věcí veřejných a územní rozvoj Životní prostředí Udržitelná spotřeba a výroba Doprava a mobilita Zdraví Místní ekonomika Vzdělávání a výchova Kultura, volný čas Sociální prostředí Venkov, krajina, zemědělství Globální odpovědnost

galerie udržitelného rozvoje

Galerie udržitelného rozvoje

rozcestník

vyberte téma...

Udržitelné město

.. je město, které systematicky a měřitelně naplňuje standardy udržitelného rozvoje, zodpovědně vytváří podmínky pro kvalitu života a zdraví, za aktivního zapojení svých obyvatel, a to ve všech vzájemně provázaných tématech ..

...čti více

V galerii udržitelného rozvoje ...

.. naleznete prověřená řešení zajímavé inspirace
.. nahlédnete do strategií a koncepcí
.. uvidíte, jaká je praxe měst
.. naleznete zajímavé odkazy na domácí i zahraniční info-zdroje
.. můžete se zapojit formou e-konferencí, webinářů,
   sledovat FB, videa

...o galerii

Nejčtenější inspirace

Zásady Zastupitelstva pro poskytování dotací pro podporu MA21 a Zdraví 21

KRAJ VYSOČINA

Energetický management města

Litoměřice

Přes udržitelné čtvrti k udržitelnému městu

ŠVÝCARSKO / Switzerland