• další portály..
  • ..
  • .
Home
galerie
udržitelného
rozvoje
Vyber téma:-- vše --
Správa věcí veřejných a územní rozvoj Životní prostředí Udržitelná spotřeba a výroba Doprava a mobilita Zdraví Místní ekonomika Vzdělávání a výchova Kultura, volný čas Sociální prostředí Globální odpovědnost Venkov, krajina, zemědělství

galerie udržitelného rozvoje

Galerie udržitelného rozvoje

rozcestník

vyberte téma...

Udržitelné město

.. je město, které systematicky a měřitelně naplňuje standardy udržitelného rozvoje, zodpovědně vytváří podmínky pro kvalitu života a zdraví, za aktivního zapojení svých obyvatel, a to ve všech vzájemně provázaných tématech ..

...čti více

V galerii udržitelného rozvoje ...

.. naleznete dobrou praxi - prověřená řešení a zajímavé inspirace
.. nahlédnete do strategií a koncepcí
.. zjistíte odkazy na zajímavé domácí i zahraniční informační zdroje
.. shlédnete inspirativní videa k postupům Zdravých měst, obcí
   a regionů
.. můžete získávat aktuální zprávy prostřednictvím e-konferencí

...o galerii

nejnovější dobré praxe

Valašské Meziříčí: 30 projektů Zdravého města v roce 2017
[Nový]

30 projektů Zdravého města v roce 2017

Valašské Meziříčí

Dětské slyšení, Pocitová mapa Valašského Meziříčí, Den Země, Týden zdraví, Index Participace..
Liberecký kraj: Založení Superaliance nemocnic
[Nový]

Založení Superaliance nemocnic

Liberecký kraj

Memorandum o založení a činnosti Superaliance mezi Libereckým krajem, Krajskou nemocnicí Liberec a..
Praha 12: Ocenění v programu Skutečně zdravá škola
[Nový]

Ocenění v programu Skutečně zdravá škola

Praha 12

Základní škola a mateřská škola ANGEL v Praze 12 a 15...
Praha 12: Filmový festival autorské tvorby mládeže "Antifetfest"

Filmový festival autorské tvorby mládeže "Antifetfest" Kulaté razítko

Praha 12

Filmový festival autorské tvorby mládeže, jehož tématem je nejen postoj mladých lidí k drogové problematice, ale i k dalším sociálním problémům současnosti.
...více dobré praxe

videogalerie

Křižánky: "Křižanecký rok 2017" - sestřih z akcí v obci (2017)
[Nové]

Nový Jičín: Férová snídaně na workoutovém hřišti (2017)
[Nové]

Litoměřice: Dny zdraví - měření tělních faktorů (2017)
[Nové]

Jihlava: Obhajoba Auditu udržitelného rozvoje (2017)

ze strategií

...více strategií