• další portály..
  • ..
  • .
Home
galerie
udržitelného
rozvoje
Vyber téma:-- vše --
Správa věcí veřejných a územní rozvoj Životní prostředí Udržitelná spotřeba a výroba Doprava a mobilita Zdraví Místní ekonomika Vzdělávání a výchova Kultura, volný čas Sociální prostředí Globální odpovědnost Venkov, krajina, zemědělství

galerie udržitelného rozvoje

Galerie udržitelného rozvoje

rozcestník

vyberte téma...

Udržitelné město

.. je město, které systematicky a měřitelně naplňuje standardy udržitelného rozvoje, zodpovědně vytváří podmínky pro kvalitu života a zdraví, za aktivního zapojení svých obyvatel, a to ve všech vzájemně provázaných tématech ..

...čti více

V galerii udržitelného rozvoje ...

.. naleznete prověřená řešení zajímavé inspirace
.. nahlédnete do strategií a koncepcí
.. uvidíte, jaká je praxe měst
.. naleznete zajímavé odkazy na domácí i zahraniční info-zdroje
.. můžete se zapojit formou e-konferencí, webinářů,
   sledovat FB, videa

...o galerii

inspirace

Havlíčkův Brod: Tradiční "Trh řemesel"

Tradiční "Trh řemesel"

Havlíčkův Brod

Přes pesimistické předpovědi počasí téměř po celou dobu trvání oblíbeného jarního 54...
...více inspirací

videogalerie

Chrudim: Exkurze do rozvojových zemí aneb žáci v akci (2017)

Nový Jičín: Fórum Zdravého města “Rozmluvíme NJ” (2017)

Vítkov: Fórum Zdravého města (2017)

Praha 20: Školní fórum ZŠ Ratibořická (2017)

ze strategií

...více strategií