• naše weby..
  • ..
  • .
Home
galerie
udržitelného
rozvoje
Vyber téma:-- vše --
Správa věcí veřejných a územní rozvoj Životní prostředí Udržitelná spotřeba a výroba Doprava a mobilita Zdraví Místní ekonomika Vzdělávání a výchova Kultura, volný čas Sociální prostředí Globální odpovědnost Venkov, krajina, zemědělství

galerie udržitelného rozvoje

mrg. Drahanská vrchovina: Naučná stezka Luleč

Za poznáním, historií a památkami se mohou návštěvníci Drahanské vrchoviny nově vydat na Naučnou stezku Luleč, která je na 22 informačních panelech seznámí s historickými událostmi, osobnostmi a zajímavými objekty Lulče. 5,3 km dlouhá trasa se skládá ze dvou částí - z historického okruhu uličkami obce a z vycházkové trasy východním okolím Lulče s průchodem chatovou oblastí Kopaniny a prohlídkou areálu chrámu sv. Martina. Aby byla trasa vhodná pro všechny skupiny návštěvníků, nezapomnělo se ani na odpočinková místa, kde mohou turisté posvačit či si jen tak vychutnat zážitek z výletu.

Základní informace

Název obce/města/regionu: Mikroregion Drahanská vrchovina
Kontakt: Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Vyškov, Mlýnská 704/8a, 682 01 Vyškov
Příjmení, jméno: Zedník, Bohumír
Organizace: 1. oddíl vodních skautů Luleč - Severní hvězda
E-mail: bohus.zednika@seznam.cz
Telefon: 724294428
Téma: Cestovní ruch
Sport, pohybové aktivity a místní rekreace

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout?

V obci Luleč vznikla nová naučná stezka, která byla slavnostně otevřena 18.7. 2011. Návštěvníkům obce přibližuje historii, památky a okolí obce.

Trasa stezky je dlouhá 5,3 km a skládá se ze dvou částí: z historického okruhu uličkami obce a z vycházkové trasy východním okolím Lulče s průchodem chatovou oblastí Kopaniny a prohlídkou areálu chrámu sv. Martina. Trasa je osázena 22 informačními panely, ze kterých se dozvíte informace o historických událostech, osobnostech a zajímavých objektech Lulče. Ve dvou místech trasy jsou vybudovány odpočinkové prostory. Naučná stezka začíná u obecního úřadu Lulče, odtud pokračuje kolem dřevěné zvoničky, obecního hostince, dále kolem kostela sv. Isidora k přírodnímu koupališti "U Libuše". Zde pokračuje vycházkovou částí procházející chatovou oblastí "Kopaniny", areálem chrámu sv. Martina a lesní stezkou ke kostelu sv. Isidora. Odtud pak trasa vede návštěvníky úzkou uličkou do ulice "Zárybničí" a zpět k OÚ.

Byly dokumentovány realizované aktivity?

ANO

Stezka byla v průběhu svého vzniku mapována fotografiemi. K příležitosti otevření naučné stezky byly vytvořeny informační letáčky o stezce a turistické známky, které si návštěvníci obce mohou zakoupit v Turistickém informačním centru Luleč.

Začátek aktivity: 01.06.2010
Konec aktivity: 01.06.2014
Příloha

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 295
Jak byla aktivita financována?
Dotace z Programu rozvoje venkova ze SZIF (Státní zemědělský informační fond): 266.220,-Kč
Vlastní zdroje obce Luleč: 29.580,-Kč
Detailní rozpis:

Aktéři

Název: Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Vyškov
Adresa: Mlýnská 704/8a, 682 01 Vyškov
Web: http://www.skautlulec.estranky.cz

Další aktéři

Název:Obec Luleč
IČO nebo jiný registrační údaj:00373184
Adresa:Luleč 33, 683 03 Luleč
Web:http://www.lulec.eu

Název:

Českomoravský štěrk, a.s.
IČO nebo jiný registrační údaj:25502247
Adresa:Luleč, 683 03
Web:http://www.cmsterk.cz

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Zbudováním Naučné stezky Luleč byl vytvořen nový turistický prvek v obci. Z tabulí se nejen výletníci, ale i místní občané dozví zajímavé informace o historii obce, významných rodácích a památkách. Na vybudování stezky se významně podílel oddíl vodních skautů Severní hvězda pod vedením Bohumíra Zedníka, který v obci působí a který stál u zrodu stezky společně s bývalým starostou obce p. Josefem Vlachem.

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? Nejtěžší při realizaci naučné stezky bylo dát dohromady informace pro jednotlivé tématické panely tak, aby byly věrohodné. Pro texty jednotlivých témat Naučné stezky Luleč byly použity tyto zdroje: kroniky obce Luleč, Vlastivěda moravská-Vyškovsko, Encyklopedie keltů na Moravě a ve Slezsku, písemné prameny Muzea Vyškovska a portál www.drahanska-vrchovina.cz.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? Informace o stezce byly v průběhu její realizace zveřejňovány v Lulečském čtvrtletním zpravodaji, který obec vydává. Také vyšlo několik článků ve Vyškovském deníku. Naučná stezka je též propagována na webovém portálu mikroregionu Drahanská vrchovina, portálu Cestovního ruchu Jižní Morava a portálu Kudy z nudy. V neposlední řadě probíhá propagace formou letáčků a turistické známky vydaných ke stezce, které jsou návštěvníkům obce k dispozici v Turistickém informačním centru v Lulči.
Příloha:


Nejčtenější dobrá praxe

ŠVÝCARSKO: Zdraví po padesátce - konference frankofonních kantonů o zdravotnictví a sociálních věcech

Zdraví po padesátce - konference frankofonních kantonů o zdravotnictví a sociálních věcech

ŠVÝCARSKO / Switzerland

ŠVÝCARSKO: Kanton ŽENEVA: Veřejná prostranství přístupná seniorům

Kanton ŽENEVA: Veřejná prostranství přístupná seniorům

ŠVÝCARSKO / Switzerland

ŠVÝCARSKO: Kanton VAUD: Příměstský přírodní park

Kanton VAUD: Příměstský přírodní park

ŠVÝCARSKO / Switzerland

Chrudim: Učíme se zdravě sedět a cvičit

Učíme se zdravě sedět a cvičit

Chrudim

Prostějov: „Městský“ cyklobus

„Městský“ cyklobus

Prostějov

Frýdek-Místek: Centrum sportu - Sportovní kroužky na základních a středních školách

Centrum sportu - Sportovní kroužky na základních a středních školách

Frýdek-Místek