• naše weby..
  • ..
  • .
Home
galerie
udržitelného
rozvoje
Vyber téma:-- vše --
Správa věcí veřejných a územní rozvoj Životní prostředí Udržitelná spotřeba a výroba Doprava a mobilita Zdraví Místní ekonomika Vzdělávání a výchova Kultura, volný čas Sociální prostředí Globální odpovědnost Venkov, krajina, zemědělství

galerie udržitelného rozvoje

mrg. Drahanská vrchovina: Pěší stezka "Za pověstmi Drahanské vrchoviny"

Naučná stezka "Za pověstmi Drahanské vrchoviny" je prvním projektem občanského sdružení Studánky, jež se snaží oživit společenský život v obci Studnice. Cílem projektu je podpořit cestovní ruch a vytvořit zajímavá odpočinková místa pro místní občany, turisty a návštěvníky. Naučná stezka seznamuje s historií obce a celé Drahanské vrchoviny formou vyprávění pověstí, které se o této oblasti tradují. Plní tedy nejen funkci volnočasového vyžití, ale také funkci zvyšování povědomí lidí o jejich rodném kraji.

Základní informace

Název obce/města/regionu: Mikroregion Drahanská vrchovina
Kontakt: o.s. Studánky, Studnice 150, 682 01 Vyškov
Příjmení, jméno: Zukalová, Petra
Organizace: Občanské sdružení Studánky
E-mail: o.s.studanky@email.cz
Telefon: 776 222 531
Téma: Sport, pohybové aktivity a místní rekreace
Místní tradice, patriotismus a folklor

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout?

Pěší naučná stezka "Za pověstmi Drahanské vrchoviny" je přibližně 6,4km dlouhá a jejím cílem je zábavnou formou seznámit návštěvníky Studnic s pověstmi, které se váží k vesnicím Drahanské vrchoviny. Stezka začíná na návsi obce Studnice, pokračuje směrem k vodojemu, přes Studnické louky ke studánkám zbudovaným o.s. Studánky, dále vede kolem "Odrůvské myslivny" podél lesa až zpět do obce, kde je ukončena u místní čistírny odpadních vod.

Na trase pěší stezky se nachází 12 informačních panelů. Ty nesou podobu dřevěných soch znázorňujících postavy či určitý děj z pověsti, jež je na informační desce zaznamenán. Pověsti, které stezka znázorňuje, byly čerpány z knihy "Je to pravda pravdoucí..." autorů Mgr. Pavla Klvače a PhDr. Radka Mikulky. Na trase rovněž najdeme 3 odpočinková místa s krásnými výhledy a 1 rozcestník, který nese 12 směrovek se jmény a vzdálenostmi k jednotlivým obcím svazku Drahanské vrchoviny.

Pěší stezka je po celé délce označena bílou značkou "S", kterou můžete nalézt na sloupech, stromech, kamenech nebo cedulkách. Na každém informačním panelu je nakreslena mapka trasy, kde je pro lepší orientaci červeně zvýrazněno, u které sochy se právě nacházíte.
Byly dokumentovány realizované aktivity?

ANO

Stezka byla v průběhu svého vzniku mapována fotografiemi. Při slavnostním otevření pěší stezky 25.6. 2011 byla předčítána kniha Pověsti Drahanské vrchoviny.

Začátek aktivity: 01.06.2010
Konec aktivity: 25.05.2014
Příloha

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 163
Jak byla aktivita financována?
90%: dotace EU z iniciativy LEADER "Nové výzvy a nové příležitosti pro Moravský kras"
10%: vlastní zdroje o.s. Studánky.

Aktéři

Název: Občanské sdružení Studánky
IČO nebo jiný registrační údaj: 26577283
Adresa: Studnice 150, 683 08 Studnice
Web: http://www.studanky.estranky.cz

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Zbudováním pěší stezky "Za pověstmi Drahanské vrchoviny" byl vytvořen nový turistický prvek v obci. Naučná stezka byla pojata poněkud netradičně, jelikož se jako většina stezek nezabývá přírodou, ale pověstmi, které se vztahují k našemu kraji. Navíc informační panely byly vytesány do tvaru postav z pověstí. Propagace této nově vzniklé naučné stezky probíhá formou publikace k stezce vydané i formou prezentace na webovém portálu mikroregionu www.drahanska-vrchovina.cz.

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila?
Realizace stezky se příznivě promítne ve všech specifických cílech Programu rozvoje venkova. Nepřímo bude zlepšována kvalita života ve venkovských oblastech (nabídka volnočasového vyžití a realizace v rámci sdružení pro místní obyvatele i turisty), rovněž bude posíleno místní ekonomické prostředí. Realizace projektu rovněž významně zvýší informovanost místních obyvatel o historii obce a regionu a posílí pocit sounáležitosti.
Před realizací projektu se jako riziko jevila plánovaná změna územního plánu a tedy i změna čísel parcel, přes které stezka povede. Dále se objevily negativní reakce některých občanů, které ale byly na druhé straně vyváženy těmi pozitivními.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? Informace o stezce byly v průběhu její realizace zveřejňovány na webových stránkách obce Studnice.


Nejčtenější dobrá praxe

ŠVÝCARSKO: Zdraví po padesátce - konference frankofonních kantonů o zdravotnictví a sociálních věcech

Zdraví po padesátce - konference frankofonních kantonů o zdravotnictví a sociálních věcech

ŠVÝCARSKO / Switzerland

ŠVÝCARSKO: Kanton ŽENEVA: Veřejná prostranství přístupná seniorům

Kanton ŽENEVA: Veřejná prostranství přístupná seniorům

ŠVÝCARSKO / Switzerland

ŠVÝCARSKO: Kanton VAUD: Příměstský přírodní park

Kanton VAUD: Příměstský přírodní park

ŠVÝCARSKO / Switzerland

Chrudim: Učíme se zdravě sedět a cvičit

Učíme se zdravě sedět a cvičit

Chrudim

Prostějov: „Městský“ cyklobus

„Městský“ cyklobus

Prostějov

Frýdek-Místek: Centrum sportu - Sportovní kroužky na základních a středních školách

Centrum sportu - Sportovní kroužky na základních a středních školách

Frýdek-Místek