• naše weby..
  • ..
  • .
Home
galerie
udržitelného
rozvoje
Vyber téma:-- vše --
Správa věcí veřejných a územní rozvoj Životní prostředí Udržitelná spotřeba a výroba Doprava a mobilita Zdraví Místní ekonomika Vzdělávání a výchova Kultura, volný čas Sociální prostředí Globální odpovědnost Venkov, krajina, zemědělství

galerie udržitelného rozvoje

Valašské Meziříčí: Šedesát a víc neznamená nic

Senioři nad 60 let z Valašského Meziříčí a nově v roce 2011 i z celého mikroregionu Valašskomeziříčsko - Kelečsko se mohou zapojit do projektu sportovních a vzdělávacích aktivit pořádaných Společností Minerva, o.p.s.. Od září do prosince se tak mohou účastnit 1 x týdně různých sportovních aktivit, přednášek, besed. Senioři si zvyšují fyzickou zdatnost, poznávají nové pohybové aktivity, získávají kladný vztah k pohybu, vzdělávají se, navazují kontakty nejen se svými vrstevníky, prostě prožijí aktivně podzimní a zimní měsíce.
Kontakt na Zdravé město

Základní informace

Název obce/města/regionu: Valašské Meziříčí
Kontakt: Společnost Minerva o.p.s., Podlesí 283, 75701 Valašské Meziříčí
Příjmení, jméno: Mgr. Dagmar Zetková
Organizace: Společnost Minerva o.p.s.
E-mail: dazet@centrum.cz
Telefon: 608 615 952
Téma: Stravování
Sport, pohybové aktivity a místní rekreace

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? Projekt podporuje pohybovou aktivitu seniorů starších šedesáti let v rámci 16 sportovních aktivit, např. plavání, cvičení, taneční kurzy, spinning, turistika. Umožňuje společná setkání a tím přispívá k sociální aktivizaci, zachování soběstačnosti a zlepšení zdraví i subjektivního pocitu životní pohody a spokojenosti seniora. Je zařazena i vzdělávací část s přednáškami a besedami. Na nich se setkávají různé generace, které se od sebe vzájemně mohou mnoho naučit. Účastníci absolvují tréninky komunikačních dovedností v různých situacích. Senioři si také rozšíří znalosti o moderních technologiích, které právě ve vyšším věku mohou skvěle pomáhat při navazování a udržení mezilidských kontaktů. Došlo k rozvoji a zvýšení pohybové a sportovní aktivity seniorů města a současně ke zvýšení jejich sociální aktivity. Kladné změny životního stylu díky délce trvání projektu u značného procenta účastníků přetrvávají, což vede k posílení celkového zdraví a kondice zúčastněných seniorů. Projekt vychází z norského projektu "60 pluss" a navazuje na evropský projekt "Zdravé stárnutí".
Byly dokumentovány realizované aktivity? ANO
Ročník 2009 byl dokumentován pomocí DVD, ročník 2010 pomocí fotoprezentace.
Začátek aktivity: 01.09.2009
Konec aktivity: 28.02.2012

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 200
Jak byla aktivita financována? Vícezdrojové financování: dotační systém města, kraje, dotace MPSV, dary nadací i soukromých firem, příspěvek účastníků. Poměr se v jednotlivých ročnících mění. Náklady se odvíjejí i od počtu účastníků v jednotlivých letech.

Aktéři

Název: Společnost Minerva, o.p.s
IČO nebo jiný registrační údaj: 28564197
Adresa: Podlesí 284, 757 01 Valašské Meziříčí
Web: http://společnost-minerva.cz

Další aktéři

Název:Národní síť podpory zdraví, o.s. - odborný partner
IČO nebo jiný registrační údaj:26668254
Adresa:Šrobárova 48/49, 100 42 Praha 10
Web:http://www.nspz.cz

Název:

Město Valašské Meziříčí
IČO nebo jiný registrační údaj:304387
Adresa:Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí
Web:http://valasskemezirici.cz

Název:

Zapojeno mnoho dalších partnerů, např. majitelů sportovních zařízení

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Projekt je postaven na samotné aktivitě seniorů, kteří si vybírají z nabídky různých sportů, besed a přednášek. Projekt byl v počáteční fázi organizačně zabezpečen pracovníky bez nároku na finanční odměnu. Díky Nadaci Taťány Kuchařové Krása pomoci se podařilo projekt rozvinout v takovém rozsahu, že může být rozšířen o ukázky zdravého stravování a výuku severské chůze. Lektoři a odborní pracovníci jsou zajiš'továni smluvně. Podmínkou úspěchu je fungující komunitní spolupráce.

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? Ve 2. ročníku v roce 2010 měla zásadní význam podpora Nadace Krása pomoci Taťány Kuchařové, která se také stala hlavním partnerem a sponzorem 3. ročníku v roce 2011 a zajistila projektu mediální propagaci. Po celou dobu trvání projektu jsme se setkávali s velkou vstřícností všech oslovených partnerů. Největším problémem bylo aktivizovat všechny spolupracující organizace v okolí Valašského Meziříčí a nadchnout je pro tento projekt. Na počátku jsme pracovali i s verzí, že se nepodaří zajistit potřebné množství financí na realizaci. Proto je projekt postaven tak, že se postupně k základním "stavebním kamenům" (bazén, tělocvička, fitness, vycházky) přidávaly další, které obohacují tento projekt (např. vzdělávací část, nebo jiné sportovní aktivity).

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? Každý ročník byl prezentován v regionálních médiích - tisku, TV, na webech partnerů.
Příloha:


Nejčtenější dobrá praxe

ŠVÝCARSKO: Kanton ŽENEVA: Zdravé a dostupné stravování

Kanton ŽENEVA: Zdravé a dostupné stravování

ŠVÝCARSKO / Switzerland

ŠVÝCARSKO: Zdraví po padesátce - konference frankofonních kantonů o zdravotnictví a sociálních věcech

Zdraví po padesátce - konference frankofonních kantonů o zdravotnictví a sociálních věcech

ŠVÝCARSKO / Switzerland

ŠVÝCARSKO: Kanton ŽENEVA: Veřejná prostranství přístupná seniorům

Kanton ŽENEVA: Veřejná prostranství přístupná seniorům

ŠVÝCARSKO / Switzerland

ŠVÝCARSKO: Kanton VAUD: Příměstský přírodní park

Kanton VAUD: Příměstský přírodní park

ŠVÝCARSKO / Switzerland

Chrudim: Učíme se zdravě sedět a cvičit

Učíme se zdravě sedět a cvičit

Chrudim

Prostějov: „Městský“ cyklobus

„Městský“ cyklobus

Prostějov