• naše weby..
  • ..
  • .
Home
galerie
udržitelného
rozvoje
Vyber téma:-- vše --
Správa věcí veřejných a územní rozvoj Životní prostředí Udržitelná spotřeba a výroba Doprava a mobilita Zdraví Místní ekonomika Vzdělávání a výchova Kultura, volný čas Sociální prostředí Globální odpovědnost Venkov, krajina, zemědělství

galerie udržitelného rozvoje

Havlíčkův Brod: Světový den vody

Dne 22. března 2017 se odpoledne na staré radnici v Havlíčkově Brodě uskutečnilo při příležitosti světového dne vody přednáškové odpoledne na téma „Sucho a výkyvy počasí“.

Světový den vody se každoročně slaví od roku 1993. Organizací spojených národů (OSN) byl stanoven na 22. března. OSN tento den navrhla již v roce 1992 v rámci Agendy 21 na jednání Konference OSN o životním prostředí a rozvoji v Rio de Janeiru (Brazílie). Důvodem byla (a stále je), skutečnost, že téměř miliarda lidí na světě nemá přístup k pitné vodě. V naší republice je obecně adaptace na změnu na klimatu definována tzv. Adaptační strategií, která byla schválena usnesením vlády v říjnu 2015. Konkrétní úkoly a jejich indikátory najdeme v Národním akčním plánu adaptace na změnu klimatu. Zde se například ČR snaží vypořádat se suchem, povodněmi či erozí.

Šest desítek návštěvníků mělo možnost si vyslechnout trojici odborníků – RNDr. Ing. Jaroslava Rožnovského, CSc., předsedu České bioklimatologické společnosti, vysokoškolského pedagoga a bývalého ředitele brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu, projektanta a popularizátora hospodaření s dešťovou vodou Ing. Jiřího Vítka, jednatele společnosti JV PROJEKT VH s.r.o. a Ing. Vladimíra Jirku, CSc., odborného pracovníka ENKI o.p.s. Řečníci zajímavě hovořili o problematice hospodaření s vodou, provázanosti vlivu podnebí na zásoby vody i významu zeleně jako důležitého klimatizačního prvku v krajině.

V diskusi padaly dotazy na již realizovaná chytrá řešení zmíněných problémů v u nás i v zahraničí. Tématem k hlubšímu zamyšlení do blízké budoucnosti je otázka systémového a koncepčního hospodaření s pozemky ve vlastnictví obcí, zasakování dešťových vod a jejich využití, omezení ztráty ornice či nastavení pravidel pro nájemce půdy. Všichni řečníci se shodli, že jedním z nejdůležitějších úkolů v této oblasti je osvěta a vzdělávání občanů i jejich volených zástupců.

Akce konaná ke Světovému dni vody byla podpořena z Fondu Vysočiny jako součást výchovy veřejnosti k udržitelnému rozvoji.
Kontakt na Zdravé město
i
Příklady dobré praxe nemají charakter zpravodajství o aktuálním dění. Jedná se o aktivity, které mohou být staršího data, ale přesto jsou inspirativní. Jejich zveřejnění v Galerii udržitelného rozvoje, na stránce Dobrá praxe nebo v Inspiromatu NSZM nemá souvislost s datem jejich realizace. Texty článků jsou ponechány v původním čase a situaci.
Použité fotografie a obrázky jsou poskytnuty jednotlivými municipalitami, případně se jedná o ilustrační foto z oficiálně přístupných zdrojů.

Nejčtenější dobrá praxe

Letovice: Čistší produkce v zemědělské prvovýrobě

Čistší produkce v zemědělské prvovýrobě

Letovice

Vel. Němčice: Využití nejlepší dostupné techniky v zemědělském závodě

Využití nejlepší dostupné techniky v zemědělském závodě

Velké Němčice

Praha 7: Farmářské trhy

Farmářské trhy

Praha 07

Krásensko: Voda pro život - Revitalizace rybníčka pod Holým vrchem

Voda pro život - Revitalizace rybníčka pod Holým vrchem

Krásensko

EU: Městské skleníky jsou novým hitem

Městské skleníky jsou novým hitem

EU

Třebíč: Jarmark bio, eko a regionálních produktů

Jarmark bio, eko a regionálních produktů

Třebíč