• další portály..
  • ..
  • .
Home
galerie
udržitelného
rozvoje
Vyber téma:-- vše --
Správa věcí veřejných a územní rozvoj Životní prostředí Udržitelná spotřeba a výroba Doprava a mobilita Zdraví Místní ekonomika Vzdělávání a výchova Kultura, volný čas Sociální prostředí Globální odpovědnost Venkov, krajina, zemědělství

galerie udržitelného rozvoje

Praha 8: Diskuse o budoucnosti Palmovky

Městská část Praha 8 uspořádala v pondělí 5. června 2017 na Palmovce celodenní komponovanou akci s názvem „Udržitelně o Neudržitelné Palmovce“. V jejím programovém rámci se na Palmovce představily organizace zabývající se globálními tématy udržitelného rozvoje, byla zahájena výstava s názvem „Palmovka: kdy, když ne teď“, představily se projekty studentů z místních škol, probíhaly prohlídky Synagogy na Palmovce a v podvečer proběhla debata o budoucnosti Palmovky. Akce se konala v rámci Evropského týdne udržitelného rozvoje.
Kontakt na Zdravé město

Kontakt...

iva.hajkova@praha8.cz
i
Inspirace nemají charakter zpravodajství o aktuálním dění. Jedná se o aktivity, které mohou být staršího data, ale přesto jsou inspirativní. Jejich zveřejnění v Galerii udržitelného rozvoje, na stránce Dobrá praxe nebo v Inspiromatu NSZM nemá souvislost s datem jejich realizace. Texty článků jsou ponechány v původním čase a situaci.
Použité fotografie a obrázky jsou poskytnuty jednotlivými municipalitami, případně se jedná o ilustrační foto z oficiálně přístupných zdrojů.

Nejčtenější inspirace

Hodnocení dopadů na zdraví (HIA)

ŠVÝCARSKO / Switzerland

Finanční podpora MA21 ze strany samosprávy [kritérium MA21 č. 9]

Ústí nad Labem

Strategický plán rozvoje města Kopřivnice v souladu s principy udržtelného rozvoje [MA21 - kritérium č. 11]

Kopřivnice

Veřejné fórum k celkovému rozvoji města [MA21 - kritérium č. 10]

Uherské Hradiště

Přes udržitelné čtvrti k udržitelnému městu

ŠVÝCARSKO / Switzerland

Zapojení veřejnosti do procesu zpracování Strategického plánu rozvoje města Kopřivnice

Kopřivnice