• další portály..
  • ..
  • .
Home
galerie
udržitelného
rozvoje
Vyber téma:-- vše --
Správa věcí veřejných a územní rozvoj Životní prostředí Udržitelná spotřeba a výroba Doprava a mobilita Zdraví Místní ekonomika Vzdělávání a výchova Kultura, volný čas Sociální prostředí Globální odpovědnost Venkov, krajina, zemědělství

galerie udržitelného rozvoje

Hlučín: Burza kroužků pro děti a mládež

Během hlučínské Burzy kroužků mají všichni zájemci možnost seznámit se s aktuální nabídkou volnočasových aktivit. Vystavovatelé mohou také prezentovat své úspěšné aktivity.
Kontakt na Zdravé město

Základní informace

Název obce/města/regionu: Hlučín
Kontakt: 595 020 200
Příjmení, jméno: Suchánková Marie
Organizace: MěÚ Hlučín
E-mail: suchankovam@hlucin.cz
Telefon: 595 020 317, 725 053 622
Téma: Sport, pohybové aktivity a místní rekreace
Kultura, společenský život a volnočasové aktivity

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? Daří se nám každoročně seznamovat žáky škol a všechny ty, kteří mají zájem o nějakou volnočasovou aktivity, seznámit s aktuální nabídkou. Zároveň mají také vystavovatelé možnost prezentovat svou činnost a úspěchy v ní dosažené.
Byly dokumentovány realizované aktivity? Ano, aktivity byly dokumentovány. Byl publikován článek v Hlučínských novinách, na internetové stránce Městské televize Hlučín byla zveřejněna reportáž z akce (www.mtvh.cz).
Začátek aktivity: 22.10.2009
Konec aktivity: Aktivita stále probíhá
Příloha

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 5
Jak byla aktivita financována? Akce byla financována z rozpočtu města a také jednotlivými vystavovateli (měli pro děti připraveny drobné dárky apod.).

Aktéři

Název: Město Hlučín
IČO nebo jiný registrační údaj: 300063
Adresa: Mírové náměstí 23, 748 01, Hlučín
Web: http://www.hlucin.cz

Další aktéři

Název:Dům dětí a mládeže Hlučín, příspěvková organizace
IČO nebo jiný registrační údaj:75079968
Adresa:Zámecká 6, 748 01, Hlučín
Web:http://www.ddmhlucin.cz

Název:

Kulturní centrum Hlučín
IČO nebo jiný registrační údaj:69987050
Adresa:Zámecká 4, 748 01, Hlučín
Web:http://www.kc-hlucin.cz

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Je velice dobré prezentovat volnočasové aktivity ve městě (obci), lidé totiž mnohdy nevědí, že nabídka se každý rok mění, že jsou v nabídce nové aktivity nebo také že různé organizace byly úspěšné. Je potřeba se domluvit na spolupráci s organizátory volnočasových aktivit, tato akce je o osobní angažovanosti těchto lidí mnohem více než o penězích.

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? Akce se zúčastnil také místostarosta města, který přišel pozdravit vystavovatele a s děvčaty z dívčího fotbalového klubu si zahrál fotbal.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? Informace byla zveřejněna v Hlučínských novinách, na nástěnkách na MěÚ Hlučín, v Kulturním centru, na internetových stránkách. Jelikož se akce konala už potřetí ve stejném termínu, tak s ní lidé už počítají.

Další poznámky

Další poznámky Jedná se o finančně nenáročnou aktivitu, která je velice oblíbená.


Nejčtenější dobrá praxe

ŠVÝCARSKO: Zdraví po padesátce - konference frankofonních kantonů o zdravotnictví a sociálních věcech

Zdraví po padesátce - konference frankofonních kantonů o zdravotnictví a sociálních věcech

ŠVÝCARSKO / Switzerland

ŠVÝCARSKO: Kanton ŽENEVA: Veřejná prostranství přístupná seniorům

Kanton ŽENEVA: Veřejná prostranství přístupná seniorům

ŠVÝCARSKO / Switzerland

ŠVÝCARSKO: Kanton VAUD: Příměstský přírodní park

Kanton VAUD: Příměstský přírodní park

ŠVÝCARSKO / Switzerland

Prostějov: „Městský“ cyklobus

„Městský“ cyklobus

Prostějov

Chrudim: Učíme se zdravě sedět a cvičit

Učíme se zdravě sedět a cvičit

Chrudim

Frýdek-Místek: Centrum sportu - Sportovní kroužky na základních a středních školách

Centrum sportu - Sportovní kroužky na základních a středních školách

Frýdek-Místek