• další portály..
  • ..
  • .
Home
galerie
udržitelného
rozvoje
Vyber téma:-- vše --
Správa věcí veřejných a územní rozvoj Životní prostředí Udržitelná spotřeba a výroba Doprava a mobilita Zdraví Místní ekonomika Vzdělávání a výchova Kultura, volný čas Sociální prostředí Globální odpovědnost Venkov, krajina, zemědělství

galerie udržitelného rozvoje

Jihomoravský kraj: Zdravá výživa mládeže aneb "žeruto.cz"

Jihomoravský kraj realizoval v průběhu roku 2008 kampaň Zdravá výživa zaměřenou na zlepšení stravovacích návyků studentů středních škol. Stravování mladých lidí se totiž velmi často neobejde bez uzenin, sladkostí či smažených lahůdek. Stravovací návyky, které si v tomto období osvojíme, přitom často ovlivňují náš zdravotní stav po zbytek života.

Projekt Jihomoravského kraje je ojedinělý zejména použitými nástroji - na dynamickém komunitním webu WWW.ZERUTO.CZ se na kampani aktivně podíleli samotní studenti, v rámci kampaně probíhaly koncerty s ochutnávkami a celá kampaň využívala výrazových prostředků dnešní mládeže.

Kontakt na Zdravé město

Základní informace

Název obce/města/regionu: KRAJ JIHOMORAVSKÝ
Kontakt: Koordinátorka Projektu Zdravé město a MA21
Příjmení, jméno: Kytnerová, Veronika
Organizace: Krajský úřad Jihomoravského kraje
E-mail: kytnerova.veronika@kr-jihomoravsky.cz
Telefon: 541 652 218
Téma: Stravování

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout?

Komunikační kampaň Zdravá výživa v roce 2008 byla pilotním projektem, který si kladl za cíl zlepšit stravovací návyky studentů 6 vybraných středních škol v Jihomoravském kraji (konkrétně SOŠ Sokolská Brno, Klasické a španělské gymnázium Brno, SOŠ Jánská Brno, Gymnázium Elgartova Brno, Gymnázium Boskovice, MŠP Letovice).

Základní strategie celého projektu byla rozdělena do 2. fází:

  1. informační: nastavení komunikačních aktivit - webové stránky o zdravé výživě - www.zeruto.cz, letáčky, plakáty, bilboardy, koncerty skupiny SU ZA PLAY, přednášky, diskuze, průzkum veřejného mínění
  2. praktická: vyzkoušení zdravé výživy  - zejména na koncertech a přednáškách

Celá  kampaň byla realizována dodavatelsky a firma, která projekt realizovala, byla vybrána na základě výběrového řízení. Předmětem plnění zakázky tedy bylo komplexní zabezpečení komunikační kampaně.

V rámci kampaně bylo využito tzv. Guerilla marketingu, který svým stylem vyvolává zdání, že se jedná o akci samotných studentů. 


Byly dokumentovány realizované aktivity?

ANO

Existuje fotodokumentace z proběhlých akcí, spot do školního rozhlasu, webové stránky komunikační kampaně atd. Více na http://www.zeruto.cz/

Začátek aktivity: 01.04.2008
Konec aktivity: 31.10.2008
Příloha

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 1163
Jak byla aktivita financována? Z rozpočtu Jihomoravského kraje

Aktéři

Název: Sun Drive Communications s.r.o.
IČO nebo jiný registrační údaj: 26941007
Adresa: Haraštova 370/22, 620 00 Brno
Web: http://www.sundrive.cz

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem?

Dle názoru Jihomoravského kraje šlo o přínosnou kampaň, která splnila základní cíl - a to hlavně zásluhou stylu Indoor, ve kterém byla vedena - tzn. s ohledem na cílovou skupinu a její specifika. Studenty kampaň zaujala a i webové stránky, zřízené v rámci projektu, byly využívány.
Výhodou je v případě této cílové skupiny vhodný výběr realizátora kampaně, který bude schopen mladé lidi dostatečně zaujmout. 

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? Samozřejmě během realizace došlo ke změnám, ale podařilo se je vždy uspokojivě vyřešit.
Největším problémem v případě pořádání takovýchto kampaní jsou jejich finanční nároky a samozřejmě provázání kampaně s navazujícími aktivitami, k čemuž již často peníze nedostačují. 
V případě Jihomoravského kraje se např. bohužel zatím nepodařilo projekt časově provázat s dalšími zamýšlenými aktivitami, jako např. pravidelným dodáváváním biopotravin do škol či spoluprácí s farmáři z dolního Rakouska, jak bylo původně plánováno.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? Veškerou komunikaci zajišťoval dodavatel kampaně. Medializace probíhala formou rozhlasových spotů ve školních rozhlasech, informacemi ve školních časopisech a také ve čtvrtletníku Rodinka, který je vydáván v nákladu 20 000 ks držitelům rodinných pasů v Jihomoravském kraji.
Příloha:


Související témata ...

Stravování

Nejčtenější dobrá praxe

ŠVÝCARSKO: Zdraví po padesátce - konference frankofonních kantonů o zdravotnictví a sociálních věcech

Zdraví po padesátce - konference frankofonních kantonů o zdravotnictví a sociálních věcech

ŠVÝCARSKO / Switzerland

ŠVÝCARSKO: Kanton ŽENEVA: Zdravé a dostupné stravování

Kanton ŽENEVA: Zdravé a dostupné stravování

ŠVÝCARSKO / Switzerland

Ústí n.L.: Pět klíčů k bezpečnému stravování

Pět klíčů k bezpečnému stravování

Ústí nad Labem

Prachatice: Zdravé stravování zdravotně postižených a seniorů

Zdravé stravování zdravotně postižených a seniorů

Prachatice

Jihomoravský kraj: Zdravá výživa mládeže aneb "žeruto.cz"

Zdravá výživa mládeže aneb "žeruto.cz"

KRAJ JIHOMORAVSKÝ

Valašské Meziříčí: Šedesát a víc neznamená nic

Šedesát a víc neznamená nic

Valašské Meziříčí