• další portály..
  • ..
  • .
Home
galerie
udržitelného
rozvoje
Vyber téma:-- vše --
Správa věcí veřejných a územní rozvoj Životní prostředí Udržitelná spotřeba a výroba Doprava a mobilita Zdraví Místní ekonomika Vzdělávání a výchova Kultura, volný čas Sociální prostředí Globální odpovědnost Venkov, krajina, zemědělství

galerie udržitelného rozvoje

Kopřivnice: Kampaň "Autobus mám rád, je náš kamarád"

Cílem kampaně "Autobus mám rád, je náš kamarád" je zábavnou formou seznámit děti z mateřinek a prvního stupně základních škol s bezpečnou jízdou autobusem (zásady čekání na zastávce, nastupování, nákup jízdenky, způsob přepravy, apod.). Součástí akce byla exkurze na služebnu Městské policie. Prostřednictvím této kampaně bylo v Kopřivnici v roce 2007 proškoleno celkem 720 dětí.
Kontakt na Zdravé město

Základní informace

Název obce/města/regionu: Kopřivnice
Kontakt: Město Kopřivnice,Městský úřad v Kopřivnici, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice
Příjmení, jméno: Rašková Ivana, DiS.
Organizace: Město Kopřivnice, Oddělení strategického plánování
E-mail: ivana.raskova@koprivnice.cz
Telefon: 556 879 671, 731 134 199
Téma: Dopravní výchova a osvěta (programy, akce a kampaně)

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? Díky programu "Autobus mám rád, je náš kamarád" jsme zábavnou formou seznámili děti z mateřinek a prvního stupně základních škol s bezpečnou jízdou autobusem. Tímto způsobem jsme proškolili 720 dětí.
Autobus vždy přijel v domluvenou dobu ke škole, děti nastoupily a cestou na autobusové nádraží jim strážník městské policie vysvětloval
zásady správného cestování autobusem (co se smí a nesmí během jízdy, jak nakládat se zakoupenou jízdenkou, jak se správně nastupuje a vystupuje atd.).
Na autobusovém nádrží řidič autobusu poučil děti, jak se správně čeká na autobusové zastávce a při nastupování se děti učily kupovat jízdenku. Při odjezdu z autobusového nádraží, byli všichni mladí pasažéři upozorněni, že během jízdy se má správně sedět jen po dvou a dále že se má každý cestující během jízdy držet, aby nedošlo ke zranění v případě nečekaného přibrzdění nebo naopak při rozjezdu autobusu.
Jako překvapení byla pro děti přichystána exkurze na stanici Městské policie. Zde se děti seznámily s prostorami městské policie, s městským kamerovým systémem a s výzbrojí policistů. Díky tomuto programu jsme upevnili partnerství s Městskou policií a navázali spolupráci s firmou Connex Morava, a. s. Program byl součástí žádosti o dotaci, kterou jsme bohužel neobdrželi, proto jsme program hradili z vlastních prostředků.
Byly dokumentovány realizované aktivity? Ano - byl pořízen záznam Kabelové televize Kopřivnice (www.ktkstudio.cz - vysílání z 27. dubna 2007; záznam ke stažení zde)
Začátek aktivity: 17.04.2007
Konec aktivity: 17.05.2007
Příloha
Jak byla aktivita financována? rozpočet města, rozpočet partnerských organizací
Detailní rozpis: nespecifikováno

Aktéři

Název: Město Kopřivnice
IČO nebo jiný registrační údaj: 00298077
Adresa: Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice
Web: http://www.koprivnice.cz

Další aktéři

Název:Connex Morava, a. s.
IČO nebo jiný registrační údaj:25827405
Adresa:Vítkovická 3056/2
Web:http://www.connexmorava.cz

Název:

Městská policie Kopřivnice
IČO nebo jiný registrační údaj:00298077
Adresa:Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice
Web:http://www.koprivnice.cz

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Nezbytné je předem o záměru informovat školy a školky a předem se dohodnout na harmonogramu jízd. Harmonogram doporučujeme nejprve zkonzultovat s přepravcem a po vytipování nejvhodnějších termínů teprve kontaktovat školy.
Příloha:

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? Důležitou roli sehrálo oddělení dopravy BESIP, které na tuto kampaň poskytlo spoustu pěkných předmětů a propagačních materiálů, které jsme po úspěšném absolvování jízdy dětem rozdávali za odměnu.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? Mediálními výstuy této akce byly - záznam z vysílání Kabelové televize Kopřivnice najdete na stránkách www.ktkstudio.cz; jde o záznam vysílání z 27. dubna 2007. Medializace proběhla také na stránkách Národní sítě Zdravých měst, další informace naleznete také na www.dnybezurazu.cz., V Kopřivnických novinách také k této akci vyšel článek - viz. výstřižek z novin
Příloha:
Plakát ke kampani JPG (93 kB)


Nejčtenější dobrá praxe

Chrudim: Bezpečná cesta do školy

Bezpečná cesta do školy

Chrudim

Chrudim: Projekt „Jdeme bezpečnou cestou?“

Projekt „Jdeme bezpečnou cestou?“

Chrudim

Praha-Libuš: Bezpečná cesta do školy - aktivita žákovského zastupitelstva

Bezpečná cesta do školy - aktivita žákovského zastupitelstva

Praha-Libuš

Kroměříž: Kampaň VIDÍŠ MĚ! – podpora používání reflexních prvků

Kampaň VIDÍŠ MĚ! – podpora používání reflexních prvků

Kroměříž

Kopřivnice: Kampaň "Autobus mám rád, je náš kamarád"

Kampaň "Autobus mám rád, je náš kamarád"

Kopřivnice

Jilemnice: Projekt "Děti, pozor silnice!"

Projekt "Děti, pozor silnice!"

Jilemnice