• další portály..
  • ..
  • .
Home
galerie
udržitelného
rozvoje
Vyber téma:-- vše --
Správa věcí veřejných a územní rozvoj Životní prostředí Udržitelná spotřeba a výroba Doprava a mobilita Zdraví Místní ekonomika Vzdělávání a výchova Kultura, volný čas Sociální prostředí Globální odpovědnost Venkov, krajina, zemědělství

galerie udržitelného rozvoje

Kopřivnice: Kopřivnický rok aktivního stárnutí a mezigenerační spolupráce

Město Kopřivnice připravilo v rámci "Evropského roku stárnutí a mezigenerační solidarity" aktivity realizované v průběhu roku 2012 a zacílené právě na seniory. V nabídce byly akce vzdělávací, pohybové, kulturní i akce týkající se osobního rozvoje.
Kontakt na Zdravé město

Základní informace

Název obce/města/regionu: Kopřivnice
Kontakt: Město Kopřivnice
Příjmení, jméno: Ivana Rašková, DiS.
Organizace: Městský úřad v Kopřivnici
E-mail: ivana.raskova@koprivnice.cz
Telefon: +420 556 879 671, +420 731 134 199
Téma: Kultura, společenský život a volnočasové aktivity

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? Hlavním cílem projektu bylo posílení mezigenerační solidarity a aktivizování obyvatel v seniorském věku, aby se podíleli na chodu společnosti. Nástrojem k dosažení těchto cílů byla realizace aktivit jako je pochod generací, sportovní den pro seniory, kurz sebeobrany, kurz ovládání počítače, výtvarné a literární soutěže a mnoho dalších. Senioři byli k účasti motivováni také účastí v soutěži "Aktivní senior 2012", kterou vyhrála osoba, jež se účastnila nejvíce aktivit a odpověděla na otázky, týkající se jednotlivých akcí.
Byly dokumentovány realizované aktivity?

Z jednotlivých akcí byly pořízeny reportáže uveřejněné v kabelové televizi.

Reportáž v kabelové televizi - 25.5.2012 - Kurs ovládání PC

Reportáž v kabelové televizi - 28.9.2012 - Globus smrti – premiéra, pochod Šlápoty, krasojízda, házená

Reportáž v kabelové televizi - 7.12.12 – Seniorské odpoledne

Začátek aktivity: 01.01.2012
Konec aktivity: 31.12.2012
Příloha

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 105
Jak byla aktivita financována? Dotace z Dotačního programu na podporu místní Agendy 21 v Moravskoslezském kraji, rozpočet města.
Detailní rozpis: dotace 73 104 Kč
spoluúčast města 32 036 Kč

Původní plán celkových nákladů byl 139 500 Kč.

Aktéři

Název: Město Kopřivnice
IČO nebo jiný registrační údaj: 298077
Adresa: Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice
Web: http://www.koprivnice.cz

Další aktéři

Název:Členové Dětského zastupitelstva Kopřivnice, Junák, svaz skautů a skautek ČR - středisko Kopřivnice
Adresa:Komenského 1520, Kopřivnice 742 21
Web:http://www.vanaivan.cz

Název:

Městská knihovna Kopřivnice
Adresa:Obránců míru 368, Kopřivnice 742 21
Web:http://www.kulturakoprivnice.cz/knihovna/

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Ze zkušenosti můžeme doporučit snad jen nepodcenit závěr projektu. Např. dobře naplánovat způsob odevzdávání soutěžních kartiček - u nás např. senioři, kteří neměli účast na více než 4 akcích karty nevraceli - dá se jen předpokládat, že důvodem je zřejmě ostych vůči těm, kteří navštívili většinu akcí a do projektu se tak zapojili s plným nasazením.

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? Jako pozitivní okolnost, která nastala v průběhu projektu shledáváme podporu Moravskoslezského kraje.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? Vyhlášení projektu proběhlo jak v novinách, tak prostřednictvím tiskové zprávy. Navíc pracovnice OSV a knihovny informovaly seniory osobně na jejich pravidelných setkáních a přímo na setkáních rozdaly první soutěžní kartičky. Před každou samostatnou akcí se medializace přizpůsobovala druhu akce. Samozřejmostí byly plakáty, letáky, články v novinách a tiskové zprávy. Odvysíláno bylo také několik reportáží v místní kabelové televizi.
Příloha:
Soutěžní karta PDF (771 kB)


Nejčtenější dobrá praxe

Orlová: Prázdninový maratón

Prázdninový maratón

Orlová

Letovice: Festival 3+1

Festival 3+1

Letovice

Vsetín: Kampaň "Den seniorů"

Kampaň "Den seniorů"

Vsetín

Hlučín: "Kluby klubům" - pravidelná setkání seniorů z širokého okolí

"Kluby klubům" - pravidelná setkání seniorů z širokého okolí

Hlučín

Hlučín: Burza kroužků pro děti a mládež

Burza kroužků pro děti a mládež

Hlučín

Dobříš: Městské jarmarky - podpora města pro místní podnikatele a NNO

Městské jarmarky - podpora města pro místní podnikatele a NNO

Dobříš