• další portály..
  • ..
  • .
Home
galerie
udržitelného
rozvoje
Vyber téma:-- vše --
Správa věcí veřejných a územní rozvoj Životní prostředí Udržitelná spotřeba a výroba Doprava a mobilita Zdraví Místní ekonomika Vzdělávání a výchova Kultura, volný čas Sociální prostředí Globální odpovědnost Venkov, krajina, zemědělství

galerie udržitelného rozvoje

LITVA: Projekt „Dobrovolnictví – první krok k úspěšné kariéře“

Projekt Svazu litevských zaměstnavatelů umožňuje budoucím absolventům středních škol a univerzit získat vhodnou praxi prostřednictvím dobrovolnických aktivit v neziskových organizacích či stáží přímo ve firmách. Mladí získají potřebné zkušenosti a pracovní návyky a i díky certifikátu o absolvování stáže si zvyšují možnost následného uplatnění na trhu práce. Firmám projekt naopak nabízí možnost výběru vhodného kandidáta pro danou pozici. To vše nejen díky přehlednému webovému portálu o oboustranné nabídce stáží či dobrovolnických praxí, ale i díky navazujícím školicím aktivitám.

Základní informace

Název obce/města/regionu: LITVA / Lithuania
Kontakt: Project manager
Příjmení, jméno: Levickis Vaidotas
Organizace: Lithuanian Business Employer's Confederation
E-mail: vaidas@lvdk.eu
Telefon: +370 614 830 28
Téma: Celoživotní vzdělávání, rekvalifikace a speciální vzdělávání cílových skupin

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? Cílem projektu je rozvinout neformální vzdělávací služby a zpřístupnit je mládeži a nezaměstnaným, dále rozšířit formy socializace a zaměstnatelnosti a v konečném důsledku tak zvýšit konkurenceschopnost mladých na trhu práce.
Smyslem aktivity bylo pomoci jak studentům či univerzitám, tak i podnikům a dalším organizacím, aby mohli nalézt vhodnou praxi/stáž či naopak vhodného stážistu, kterého je možné poté i zaměstnat. Zájemci o stáže tak získávají možnost příhodné praxe, zaměstnavatelé naopak vhodné adepty pro spolupráci.
Pro mladé lidi účastnící se projektu byly ve zvoleném oboru a organizaci zorganizovány dobrovolnické aktivity v rozsahu 200 hodin. Poté byla každému z účastníků nabídnuta příležitost účastnit se 3denního kariérního výcvikového programu, zaměřeného na témata související s kariérním rozvojem a plánováním. Po dokončení všech aktivit obdrží dobrovolník certifikát jako důkaz o jejich splnění a nabytých dovednostech.
Projekt nebyl doposud dokončen a v tuto chvíli (stav k lednu 2014) jeho aktivity již dokončilo více než 200 dobrovolníků. Abychom celý proces zefektivnili, vytvořili jsme webový portál http://savanoryste.gerapraktika.lt, jenž sdružuje již 1111 dobrovolníků a 79 nevládních organizací.Je zde registrováno na 6 tisíc studentů.
Byly dokumentovány realizované aktivity?

Nejsou k dispozici žádné audio/video záznamy, nicméně ne webovém portálu http://savanoryste.gerapraktika.lt je k dispozici velké množství informací o dobrovolnictví, o projektu samotném a doporučeních pro vyhledávání dobrovolníků a výběr správné organizace.

V průběhu celé PR kampaně jsme obrázek z přílohy používali  pro zobrazení hodnoty dobrovolnictví pro mladé a nezaměstnané lidi. Obrázek symbolizuje cestu: ZAČÍT registrací na webovém portálu http://savanoryste.gerapraktika.lt -> získat nové známé, kontakty, doporučení -> získat znalosti -> získat dovednosti -> získat více sebedůvěry -> zúčastnit se školení - > získat zkušenosti -> a účast ZAKONČIT získáním úspěšné kariéry a atraktivními pracovními nabídkami.

Začátek aktivity: 01.05.2013
Konec aktivity: 31.12.2014
Příloha
PDP_Litva JPG (46 kB)

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. EUR] 322
Jak byla aktivita financována? Projekt byl spolufinancován Evropskou unií.

Aktéři

Název: Lithuanian Business Employer's Confederation
IČO nebo jiný registrační údaj: Lithuanian Business Employer's Confederation
Adresa: Algirdo str. 31, Vilnius, LT-03219, Lithuania
Web: http://www.lvdk.eu/lt/

Další aktéři

Název:Lithuanian Youth Council (LiJOT)
IČO nebo jiný registrační údaj:Lithuanian Youth Council (LiJOT)
Adresa:Didžioji str. 8-5, LT-01128 Vilnius, Lithuania
Web:http://www.lijot.lt/en/

Název:

Lithuanian Labour Exchange
IČO nebo jiný registrační údaj:Lithuanian Labour Exchange under the Ministry of Social Security and Labour
Adresa:Geležinio Vilko str. 3A, LT-03131, Vilnius, Lithuania
Web:http://www.ldb.lt/en

Název:

SMK University of Applied Social Sciences in Lithuania
IČO nebo jiný registrační údaj:SMK University of Applied Social Sciences in Lithuania
Adresa:Nemuno st. 2, LT-91199 Klaipeda, Lithuania
Web:http://www.smk.lt/en/

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Vzhledem k tomu, že je projekt stále ještě v realizaci (stav k lednu 2014), snažíme se o dosažení co nejlepších výsledků. Nicméně, v tuto chvíli jsme schopni vyhodnocovat efektivitu webového portálu http://savanoryste.gerapraktika.lt/. Webová stránka DOBRÁ STÁŽ PRO DOBROVOLNÍKY byla vytvořena pro dobrovolníky a neziskové organizace. Tento systém poskytuje veškeré nástroje pro lepší  proces vyhledávání míst pro působení dobrovolníků a nalezení organizací pro jejich umístění. Hlavní funkcionality webové stránky jsou následující: 1. Registrace a vytvoření profilu pro nejrůznější neziskové organizace; 2. Prezentace volných míst pro dobrovolníky uvnitř  jednotlivých organizací; 3. Typizované plány dobrovolnických aktivit uvnitř organizací; 4. Aplikace pro prezentace o dobrovolnických aktivitách; 5. Zasílání zpráv dobrovolníkům; 6. Plán a časový rozvrh dobrovolnických aktivit; 7. Hodnocení dobrovolníků; 8. Certifikát pro dobrovolníky; 9. Archivace dobrovolnických aktivit.
Webová stránka organizacím umožňuje vyhledávat a vybírat z registrovaných dobrovolníků a jim naopak nabízí širokou palletu nevládních organizací a aktivit, kde se mohou uplatnit.

V praxi se mimo přehledný web osvědčil např. jednotný reporting k jednotlivým stážím, vedení podrobné dokumentace k hodnocení či certifikaci.  Navržený model umožní zlepšení přípravy budoucích absolventů, ale může vylepšit i personální plánování v jednotlivých firmách, které mohou mít vždy k dispozici informace o vhodných kandidátech na volné pracovní místo.

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? Hlavní překážkou realizace projektu představovaly psychologické problémy s motivací mladých a nezaměstnaných lidí. Značná část těchto lidí byla nezaměstnaná po dlouhou dobu a ti tak ztratili víru v lepší budoucnost. Bylo proto obtížné je motivovat do budování nové budoucnosti na základě dobrovolnictví. Byla nám poskytnuta významná podpora ze strany Litevské burzy práce, neboť nám odpovědní lidé pomáhali zvát mladí lidi na školení a semináře.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? Při realizaci projektu jsme pro PR kampaň využili následující nástroje: 1. Články v masových médiích; 2. Bannery na pracovních portálech a portálech, jež jsou u mladých lidí populární; 3. Letáky a plakáty, jež byly distribuovány na Litevské burze práce a jejích odděleních, u nevládních organizací, center pro zaměstnávání mládeže apod. 4. Motivační semináře v různých částech Litvy, jež byly zaměřeny na přizvání mladých lidí k účasti v projektu; 5. Balíčky s informacemi pro nevládní organizace; 6. Aktivní PR kampaň přes Facebookovou skupinu.


Nejčtenější dobrá praxe

LITVA: Projekt „Dobrovolnictví – první krok k úspěšné kariéře“

Projekt „Dobrovolnictví – první krok k úspěšné kariéře“

LITVA / Lithuania

LOTYŠSKO: Projekt VOLARE - „Dobrovolnické akce a aktivity pro znovuzačlenění mladých do práce či studia“

Projekt VOLARE - „Dobrovolnické akce a aktivity pro znovuzačlenění mladých do práce či studia“

LOTYŠSKO / Latvia

Plzeň: Akademie třetího věku - Koncepce vzdělávání a aktivizace pro seniory

Akademie třetího věku - Koncepce vzdělávání a aktivizace pro seniory

Plzeň

Velké Meziříčí: Centrum zaměstnanosti v mikroregionu

Centrum zaměstnanosti v mikroregionu

Velké Meziříčí

Most: Univerzita 3. věku

Univerzita 3. věku

Most

Plzeň: Univerzita třetího věku Západočeské univerzity

Univerzita třetího věku Západočeské univerzity

Plzeň