• další portály..
  • ..
  • .
Home
galerie
udržitelného
rozvoje
Vyber téma:-- vše --
Správa věcí veřejných a územní rozvoj Životní prostředí Udržitelná spotřeba a výroba Doprava a mobilita Zdraví Místní ekonomika Vzdělávání a výchova Kultura, volný čas Sociální prostředí Globální odpovědnost Venkov, krajina, zemědělství

galerie udržitelného rozvoje

LOTYŠSKO: Projekt VOLARE - „Dobrovolnické akce a aktivity pro znovuzačlenění mladých do práce či studia“

Mladí lidé ohrožení sociálním vyloučením jsou motivováni k získání zaměstání či k dalšímu vzdělávání prostřednictvím dobrovolnických aktivit a praxe v neziskových organizacích. V prvním kroce se učí o managementu NNO, navštěvují různé akce a podílejí se přímo na aktivitách neziskovek, aby si osvojili základní pracovní návyky. V druhém kroce se učí o sobě samých a svých možnostech a kapacitách. Mezinárodní projekt VOLARE představuje pilotní dobrovolnické aktivity ve školách, kampaně či mezinárodní praxe a výměny studentů.

Základní informace

Název obce/města/regionu: LOTYŠSKO / Latvia
Kontakt: Manažer pro projekty sociální integrace
Příjmení, jméno: Ilze Grintale
Organizace: Projects and Society Integration Division Education, Culture and Sports Department of Riga City Council
E-mail: ilze.grintale@riga.lv
Telefon: +371 671 81 657
Téma: Celoživotní vzdělávání, rekvalifikace a speciální vzdělávání cílových skupin
Kultura, společenský život a volnočasové aktivity

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? Mladí lidé (mezi 16 a 25 lety)ohrožení sociálním vyloučením jsou seznamováni s informacemi o nevládních neziskových organizacích (NNO) v jednotlivých městech, navštěvují je a dozvídají se o různých formách dobrovolnických aktivit a základních dovednostech, jež dobrovolník potřebuje ovládat. V rámci projektu jsou organizovány tematické workshopy pro osvojení si znalostí souvisejících s různými druhy dobrovolnictví: v oblasti životního prostředí, „time managementu“, ochrany práv občanů apod.... a účastníci projektu se učí základní potřebné dovednosti pro práci či vedení NNO. Součásí projektu jsou mezinárodní výměny a vzájemné se učení, rozšiřování mezikulturních znalostí a vědomostí, ale i konkrétní zavádění dobrovolnických programů v rámci mezinárodní spolupráce. Je plánováno vytvoření digitální příručky pro učitele se zdroji a příklady toho, jak podporovat klíčové dovednosti pomocí dobrovolnických aktivit v neformálním vzdělávání. Více informací k projektu a jeho výstupům zde: http://volare-volunteering-actions.blogspot.de/
Byly dokumentovány realizované aktivity? Aktivity jsou dokumentovány v rámci výše uvedeného webu, další výstupy zde budou průběžně uveřejňovány. Konkrétní akce např. zde: http://www.volare-volunteering-actions.blogspot.nl/search/label/VOLARE%20local%20activities?max-results=6
Začátek aktivity: 01.08.2013
Konec aktivity: 31.07.2015
Příloha
Foto 1 JPG (113 kB)
Foto 2 JPG (68 kB)
Foto 3 JPG (75 kB)

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. EUR] 18426
Jak byla aktivita financována? Lifelong Learning Programme, GRUNDTVIG Learning Partnerships, Riga City Council

Aktéři

Název: Second Chance School. Gijón City Council
IČO nebo jiný registrační údaj: Orgán veřejné správy
Adresa: AVELINO GONZÁLEZ MALLADA Nº27,33204, GIJÓN, Spain
Web: http://empleo.gijon.es/

Další aktéři

Název:Volkshochschule Aachen
IČO nebo jiný registrační údaj:Poskytovatel vzdělávání pro dospělé
Adresa:Peterstr.21-25, 52062, Aachen, GERMANY
Web:http://www.vhs-aachen.de

Název:

Il Laboratorio Società Cooperativa Sociale Onlus
IČO nebo jiný registrační údaj:nevládní neziková organizace
Adresa:Piazza Cernaia 3/6, 16123, Genova, ITALY
Web:http://www.coopillaboratorio.it

Název:

Doncaster College
IČO nebo jiný registrační údaj:Centrum nebo organizace profesního vzdělávání
Adresa:The Hub, Chappell Drive, DN1 2RF, Doncaster, UNITED KINGDOM
Web:http://www.don.ac.uk

Název:

CARITAS Archidiecezji Gdańskiej
IČO nebo jiný registrační údaj:nevládní neziková organizace
Adresa:Al. Niepodległości, 81-805, Sopot, POLAND
Web:http://www.gdansk.caritas.pl

Název:

Sheffield City Council
IČO nebo jiný registrační údaj:Public authority (local)
Adresa:145 Crokesmoor Road, S6 3FP, Sheffield, UNITED KINGDOM
Web:http://www.sheffield.gov.uk

Název:

Education, Culture and Sports Department of Riga City Council
IČO nebo jiný registrační údaj:Public authority (local)
Adresa:K. Valdemara 5, LV-1010, Riga, LATVIA
Web:http://www.iksd.riga.lv

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Vzhledem k cílové skupině projektu – mladí lidé ve věku 16 až 25 let, kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením a čelí problémům v oblasti začlenění do vzdělávacího systému a trhu práce - je výhodou zapojení např. večerních škol či jiných typů dalšího vzdělávání. Velmi důležitá je rovněž podpora ze strany ředitelů škol či ještě více učitelů, kteří byli schopni s těmito lidmi pracovat tak, aby došlo k jejich aktivnímu zapojení do jednotlivých programů.

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? Je důležité prolomit počáteční nedůvěru na obou stranách (zapojených mladých lidí i NNO či škol), je nutné obě strany vhodně motivovat a zvolit zapálené účastníky.
Je podstatné, aby aktivity nebyl ukončeny s koncem projektu, ale byly vidět reálně výsledky - konkrétní zaměstnání či následné vzdělávání mladých.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? Na adrese http://volare-volunteering-actions.blogspot.de/ byl vytvořen blog, dále byla pro studenty založena Facebooková skupina VOLARE. Zde jsou průběžně uveřjňovány veškeré výsledky a průběh aktivit.


Nejčtenější dobrá praxe

Orlová: Prázdninový maratón

Prázdninový maratón

Orlová

Letovice: Festival 3+1

Festival 3+1

Letovice

Vsetín: Kampaň "Den seniorů"

Kampaň "Den seniorů"

Vsetín

Hlučín: "Kluby klubům" - pravidelná setkání seniorů z širokého okolí

"Kluby klubům" - pravidelná setkání seniorů z širokého okolí

Hlučín

Hlučín: Burza kroužků pro děti a mládež

Burza kroužků pro děti a mládež

Hlučín

Dobříš: Městské jarmarky - podpora města pro místní podnikatele a NNO

Městské jarmarky - podpora města pro místní podnikatele a NNO

Dobříš