• další portály..
  • ..
  • .
Home
galerie
udržitelného
rozvoje
Vyber téma:-- vše --
Správa věcí veřejných a územní rozvoj Životní prostředí Udržitelná spotřeba a výroba Doprava a mobilita Zdraví Místní ekonomika Vzdělávání a výchova Kultura, volný čas Sociální prostředí Globální odpovědnost Venkov, krajina, zemědělství

galerie udržitelného rozvoje

Most: Dobrovolnická činnost v zařízeních města

Etický kodex dobrovolníků umožňuje rozvoj spolupráce dobrovolnického centra s mosteckým magistrátem, v zařízeních klubu pro seniory, v klubu národonostních menšin i v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež. Město tak získává prací dobrovolníků odpovědný výkon činností v jednotlivých zařízeních a dobrovolníci si vykonávanými činnostmi zvyšují a rozšiřují svoji praxi a kredit a v případě potřeby tak mají dobrovolníci lepší uplatnění na trhu práce.

Základní informace

Název obce/města/regionu: Most
Kontakt: Radniční 1/2, 434 01
Příjmení, jméno: Ing. Hrdinová Jana
Organizace: Statutární město Most
E-mail: epodatelna@mesto-most.cz
Telefon: +420 476 448 111
Téma: Kultura, společenský život a volnočasové aktivity
Sociální služby, podpora a pomoc; řešení nezaměstnanosti a chudoby

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? V 04/2013 byla uzavřena smlouva mezi vysílající (Dobrovolnické centrum) a přijímající organizací (statutární město Most) o dobrovolnické službě. Výkonem funkce koordinátora dobrovolníků byla pověřena referentka odboru sociálních věcí. V roce 2013 vykonávali dobrovolnickou službu 4 dobrovolníci. Odpracovali 77 hodin.
Dobrovolníci ve svém volném čase bez nároku na finanční odměnu vypomáhají se zajišťováním provozu těchto zařízení, s organizací aktivit a činností pro klienty. Proč to dělají? Chtějí aktivně a smysluplně trávit svůj volný čas, chtějí pomáhat nebo získat praxi pro své budoucí profesní uplatnění. Dobrovolníci jsou odborně vyškoleni Dobrovolnickým centrem a pro činnost zařízení města Mostu se stali přínosem, který umožňuje rozšířit a zpestřit nabídku aktivit a činností pro uživatele služeb, neboť pracovníci mají díky nim více prostoru a času pro intenzivní individuální práci se svými klienty.
Dobrovolníci pomáhají při organizačním zajištění aktivit pro klienty, podílejí se na realizaci volnočasových, sportovních či výtvarných aktivit, pomáhají s doučováním, připravují vlastní aktivity pro děti nebo pomáhají s administrativou.
Byly dokumentovány realizované aktivity? Smlouva č. 6/25/2013. Metodický pokyn vedoucí odboru č. ID_MPVO_OSV_002; dokumentace každého dobrovolníka (smlouva, poučení, výcvik, kodex).
Začátek aktivity: 01.04.2013
Konec aktivity: 31.12.2014
Příloha

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] Nespecifikováno
Jak byla aktivita financována? S ohledem na samotný princip dobrovolnictví nemáme přímé náklady na tuto činnost.

Aktéři

Název: Statutární město Most
IČO nebo jiný registrační údaj: 00266094
Adresa: Radniční 1/2, 434 01 Most
Web: http://www.mesto-most.cz

Další aktéři

Název:Diakonie ČCE - SSP v Mostě, Dobrovolnické centrum
IČO nebo jiný registrační údaj:70863601
Adresa:U Města Chersonu 1675, Most, 43401
Web:http://most.diakonie.cz/

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Velmi dobré uplatnění nacházejí dobrovolníci v zařízeních města, které poskytují sociální služby či volnočasové aktivity např. Klub seniorů v Mostě, Nízkoprahové zařízení pro děti od 16 do 26 let, Klub národnostních menšin. Pomáhají při práci s klienty, s administrativou či organizačním zajištěním.
Příloha:

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? Při samotném začátku nám dalo práci přesvědčit politické vedení o prospěšnosti zavedení dobrovolnictví. Bylo nutné vše správné vykomunikovat a vysvětlit.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? Byla vytvořena informační sekce v rámci oficiálních webových stránek města: http://www.mesto-most.cz/dobrovolnicka-cinnost/ds-4191/p1=1004. A uveřejněna tisková zpráva v Mosteckých listech on-line.
Příloha:


Nejčtenější dobrá praxe

Chrudim: Aktivitou proti stárnutí

Aktivitou proti stárnutí

Chrudim

Orlová: Zdravý domov seniorů "Pohoda"

Zdravý domov seniorů "Pohoda"

Orlová

Boskovice: Systém tísňového volání pro seniory

Systém tísňového volání pro seniory

Boskovice

Hodonín: Centrum pro rodinu

Centrum pro rodinu

Hodonín

Orlová: Prázdninový maratón

Prázdninový maratón

Orlová

Letovice: Festival 3+1

Festival 3+1

Letovice