• další portály..
  • ..
  • .
Home
galerie
udržitelného
rozvoje
Vyber téma:-- vše --
Správa věcí veřejných a územní rozvoj Životní prostředí Udržitelná spotřeba a výroba Doprava a mobilita Zdraví Místní ekonomika Vzdělávání a výchova Kultura, volný čas Sociální prostředí Globální odpovědnost Venkov, krajina, zemědělství

galerie udržitelného rozvoje

Orlová: Prázdninový maratón

Prázdninový maratón pořádá Středisko volného času Kotva města Orlová. Během letních prázdnin nabízí dětem z Orlové možnosti zúčastnit se každý den od 1.7. – 31.8. nějaké aktivity či programu a smysluplně tak vyplnit volný čas. Bohatý program nabízí dětem a mládeži sportovní i kulturní zážitky pod odborným vedením a působí jako prevence sociálně patologických jevů u mladé generace (konzumace drog, alkoholu, krádeže apod.). Finanční náklady činily v roce 2006 159 tisíc korun. Přílohy: fotografie, dokumenty související s projektem.
Kontakt na Zdravé město

Základní informace

Název obce/města/regionu: Orlová
Kontakt: Město Orlová, Osvobození 796, 735 14 Orlová - Lutyně
Příjmení, jméno: Mgr. František Buba
Organizace: Středisko volného času KOTVA
E-mail: frantisek.buba@muor.cz
Telefon: +420596511695
Téma: Sport, pohybové aktivity a místní rekreace
Kultura, společenský život a volnočasové aktivity

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? Na 426 vydaných průkazek maratónce, dalších cca 100 neregistrovaných účastníků – diskotéky, apod., dalších cca 100 návštěvníků STŘEVA v odpoledních hodinách
Celkem 2449 registrovaných návštěv na akcích projektu, 3864 registrovaných návštěv na STŘEVU.
Zajištění, příprava a realizace 117 prázdninových akcí byla nabízená klientům formou zisků bodů do průkazky maratónce ve smyslu soutěže o hodnotné ceny na konci prázdnin. Nebyl zaznamenán žádný vážnější úraz. Byl registrován a analyzován zájem o jednotlivé akce. Podařilo se zaujmout celé rodiny. Bylá využitá mezibloková, víceúčelová i školní hřiště, byly realizované zájezdy do Beskyd. V soutěžním duchu se projevila i dobře cílená motivace, podpora a vedení k získání jak největšího počtu bodů. Nápady získané během jednotlivých akcí jsou lehce realizovatelné a uskutečňovaly se i v domácím nebo vrstevnickém prostředí. Ohlasy a zážitky jednotlivých účastníků byly zdrojem kladných domácích i vrstevnických reakci na činnost města. Vyhodnocení bylo přítomno i vedení města. Podařilo se začlenit Prázdninový maratón Zdravého města Orlová.
Byly dokumentovány realizované aktivity? Ano - Byly zpracované fotoalba, fotografie A4 pro výstavu PM - seznámení občanů města z aktivitami PM. Poadařilo se zajistiti videoklipy do kroniky města, byly zpracované prezentace některých aktivit. Články o PM vycházely v regionálním deníku.
Začátek aktivity: 03.12.2006
Konec aktivity: 03.12.2006
Příloha

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 159
Jak byla aktivita financována? Dotace Ministerstva vnitra (program Partnerství) - 100 tisíc Kč; Město Orlová - 59 tisíc Kč.
Detailní rozpis: Prázdninový maratón pořádá Středisko volného času Kotva města Orlová. Během letních prázdnin nabízí dětem z Orlové možnosti zúčastnit se každý den od 1.7. – 31.8. nějaké aktivity či programu a smysluplně tak vyplnit volný čas. Bohatý program nabízí dětem a mládeži sportovní i kulturní zážitky pod odborným vedením a působí jako prevence sociálně patologických jevů u mladé generace (konzumace drog, alkoholu, krádeže apod.). Finanční náklady činily v roce 2006 159 tisíc korun. Přílohy: fotografie, dokumenty související s projektem.

Aktéři

Název: Město Orlová - Středisko volného času KOTVA
IČO nebo jiný registrační údaj: 297577
Adresa: Energetiků 940, 73514 Orlová Lutyně

Další aktéři

Název:Celkem 12 organizací a institucí, např. 9. pionýrská organizace

Název:

Městská policie Orlová

Název:

Svaz žen

Název:

Občanské sdružení Benjamín

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Po dlouholetých zkušenostech s prázdninovým maratónem doporučujeme rozdělit aktivity do kratších časových úseků a hodnotit po týdenním zápolení. Pro udržení zájmu klientů je dvouměsíční interval na celkové hodnocení demotivující - klienti postupně ztrácí zájem o bodování.
Příloha:

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? Realizace tak rozsáhlého souboru aktivit předpokládala plnou angažovanost pracovního kolektivu. Velice negativně se odrazily na členech pracovního týmu nemocenské kolektivu a dovolené. Velký počet zástupu a přesčasu navýšil mzdové prostředky na realizaci PM. Pozitivně se odrazila na realizaci PM pomoc institucí a zvláště Domu kultury. Velikým přínosem byla i pomoc samotného úřadu, který mnoho akci zabezpečoval po technické stránce - doprava, jednotlivá povolení, vyúčtování apod.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? Komunikace s médii probíhala prostřednictvím tiskové mluvčí a redaktorky Orlovských novin.


Nejčtenější dobrá praxe

ŠVÝCARSKO: Zdraví po padesátce - konference frankofonních kantonů o zdravotnictví a sociálních věcech

Zdraví po padesátce - konference frankofonních kantonů o zdravotnictví a sociálních věcech

ŠVÝCARSKO / Switzerland

ŠVÝCARSKO: Kanton ŽENEVA: Veřejná prostranství přístupná seniorům

Kanton ŽENEVA: Veřejná prostranství přístupná seniorům

ŠVÝCARSKO / Switzerland

ŠVÝCARSKO: Kanton VAUD: Příměstský přírodní park

Kanton VAUD: Příměstský přírodní park

ŠVÝCARSKO / Switzerland

Prostějov: „Městský“ cyklobus

„Městský“ cyklobus

Prostějov

Chrudim: Učíme se zdravě sedět a cvičit

Učíme se zdravě sedět a cvičit

Chrudim

Frýdek-Místek: Centrum sportu - Sportovní kroužky na základních a středních školách

Centrum sportu - Sportovní kroužky na základních a středních školách

Frýdek-Místek