• další portály..
  • ..
  • .
Home
galerie
udržitelného
rozvoje
Vyber téma:-- vše --
Správa věcí veřejných a územní rozvoj Životní prostředí Udržitelná spotřeba a výroba Doprava a mobilita Zdraví Místní ekonomika Vzdělávání a výchova Kultura, volný čas Sociální prostředí Globální odpovědnost Venkov, krajina, zemědělství

galerie udržitelného rozvoje

Pelhřimov: Zvedací plošina pro vozíčkáře na nádraží ČD

Dostat se do běžných či motorových vlaků na starých nástupištích někdy znamená zdolat i desítky centimetrů na první schod a o mnoho lepší to není ani výše. Nástup s kočárkem či na vozíčku pak mnohdy představuje značnou komplikaci. Ve ZDRAVÉM MĚSTĚ PELHŘIMOV vyřešili tento problém příkladně. České dráhy a.s., za přispění města, konta Bariéry a dalších sponzorů, zakoupily pro místní stanici novou zvedací plošinu, která zajišťuje bezproblémové nastupování či vystupování z vlaku občanům odkázaným na invalidní vozík.
Kontakt na Zdravé město

Základní informace

Název obce/města/regionu: Pelhřimov
Kontakt: Železniční stanice Pelhřimov
Organizace: České dráhy a.s.
Telefon: 972 558 755, 972 558 730
Téma: Sociální začleňování a odstraňování bariér; národnostní menšiny, cizinci

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? ZDRAVÉMU MĚSTU PELHŘIMOV se díky spolupráci několika organizací podařilo pro místní stanici ČD pořídit zvedací plošinu, která zajišťuje bezproblémové nastupování či vystupování z vlaku občanům odkázaným na invalidní vozík.
Začátek aktivity: 01.01.2007
Konec aktivity: Aktivita stále probíhá
Příloha

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 143
Jak byla aktivita financována? Město Pelhřimov: 50 tis. Kč
Konto Bariéry: 50 tis. Kč
České dráhy, a.s.: 23 tis. Kč
firma Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.: 20 tis. Kč

Aktéři

Název: České dráhy, a.s.
IČO nebo jiný registrační údaj: 70994226
Adresa: Nábř. Ludvíka Svobody 1222, 11015 Praha-Nové Město (Praha 1)
Web: http://www.cd.cz

Další aktéři

Název:Město Pelhřimov
IČO nebo jiný registrační údaj:00248801
Adresa:Pelhřimov, Masarykovo Nám. 1
Web:http://www.mupe.cz

Název:

Konto Bariéry
Web:http://www.bariery.cz

Název:

Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.
IČO nebo jiný registrační údaj:60932171
Adresa:Havlíčkův Brod, Průmyslová 941

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Pořízením této zvedací plošiny umožníte bezproblémový přístup do Vašeho města i pro tělesně postižené občany.
Zařízení se dá snadno zapřáhnout za akumulátorový vozík a táhnout jako běžný přívěsný vozík, což zabezpečuje rychlý přesun z jednoho nástupiště na druhé v případě, že přijedou dva vlaky, které vezou vozíčkáře.

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? -

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? Články v místním tisku
Příloha:


Nejčtenější dobrá praxe

Hodonín: Bezbariérová MHD

Bezbariérová MHD

Hodonín

Litoměřice: Agentura podporovaného zaměstnávání při Diakonii ČCE

Agentura podporovaného zaměstnávání při Diakonii ČCE

Litoměřice

Pelhřimov: Zvedací plošina pro vozíčkáře na nádraží ČD

Zvedací plošina pro vozíčkáře na nádraží ČD

Pelhřimov

Kraj Vysočina: Projekt Vysočina BezBariér

Projekt Vysočina BezBariér

KRAJ VYSOČINA

Hodonín: Systém sociální integrace ve městě

Systém sociální integrace ve městě

Hodonín

Jihlava: Projekt Park in park - Podpora nezaměstnané mládeže, ohrožené sociálním vyloučením

Projekt Park in park - Podpora nezaměstnané mládeže, ohrožené sociálním vyloučením

Jihlava