• další portály..
  • ..
  • .
Home
galerie
udržitelného
rozvoje
Vyber téma:-- vše --
Správa věcí veřejných a územní rozvoj Životní prostředí Udržitelná spotřeba a výroba Doprava a mobilita Zdraví Místní ekonomika Vzdělávání a výchova Kultura, volný čas Sociální prostředí Globální odpovědnost Venkov, krajina, zemědělství

galerie udržitelného rozvoje

Praha 14: Komunitní centrum "Plechárna" - akce na sídlištích

Plechárně se podařilo aktivizovat obyvatele sídlišť v městské části Praha 14. Společné komunitní akce dostávají do povědomí místních lidí informace o problémech v jejich blízkém okolí, o aktivitách radnice a hledání společné cesty, k jejich řešení. V rámci dialogu jde o společnou a solidní partnerskou spolupráci. Důkazem je i nově zřízená půjčovna vybavení, pro pořádání komunitních, kulturních a společenských akcí. Venkovní mobiliář i technické vybavení si můžou vypůjčit komunity, nestatní neziskové organizace, občanská sdružení i jednotlivci.
Úřad městské části Praha 14 podává pomocnou ruku aktivním a podporuje tvorbu komunitních projektů. Proto vznikly pozice komunitních koordinátorů, kteří pracují v terénu, fungují jako průzkumníci komunit, propojují a ladí vztahy obyvatel městské části s radnicí.

Základní informace

Název obce/města/regionu: Praha 14
Příjmení, jméno: George Pavlína
Organizace: Úřad městské části Praha 14
E-mail: pavlina.george@praha14.cz
Telefon: + 420 225 295 493
Téma: Komunikace mezi veřejnou správou, občany a dalšími subjekty, participace
Kultura, společenský život a volnočasové aktivity

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? V budově bývalé kotelny na sídlišti Černý Most se podařilo vybudovat komunitní a kreativní centrum Plechárna, které se stává branou do nově budovaného parku U Čeňku. V rámci uspořádaných komunitních akcí nejen na Plechárně, se podařilo aktivizovat obyvatele sídliště Černý Most, Hloubětín, Lehovec a nově vznikajícího sídliště Panorama Kyje, vyvolat v nich zájem o svoje okolí, zbavit je jisté míry apatie a zejména zapojit je do spolupráce, aby se městská část stala místem, kde se dobře žije. V rámci mnoha společných akcí se podařilo zajistit povědomí obyvatel o problémech jejich blízkého okolí a aktivitách radnice, přispívajících k nalezení řešení. V rámci dialogu se dospělo k hledání společných řešení problémů komunit i jednotlivců. Městská část myslí spolupráci s občany vážně, potřebuje s nimi být v neformálním kontaktu. Radnice se stala pro občany solidním partnerem, nikoliv institucí, která jim pouze komplikuje život. S pořádáním komunitních akcí úzce souvisí i nově zřízený institut půjčovny vybavení pro pořádání komunitních, kulturních a společenských akcí v Praze 14. Venkovní mobiliář (stánky, stany, pivní sety, pódia, oplocení), či technické vybavení (projektor, reprobedny, mixážní pult, mikrofon, plátno, stojan na reprobedny) si mohou pro komunitní akce zapůjčit volnočasová centra, neziskové organizace i jednotlivci. Cílem městské části je vyjít aktivním komunitám maximálně vstříc, podat jim pomocnou ruku k tomu, aby se konkrétní nápady veřejnosti mohly přetvářet v komunitní projekty. Kromě pořádání komunitních akcí, zřídil úřad MČ pozice komunitních koordinátorů – antropologů, kteří vykonávají terénní práci a fungují jako průzkumníci komunit, jsou propojovatelé mezi obyvateli a radnicí, jsou předkladateli mínění občanů a zároveň ladí vztahy občanů a radnice.
Začátek aktivity: 01.01.2013
Konec aktivity: 01.12.2014
Příloha
Komunitní zahrada JPG (118 kB)
Psí školka JPG (149 kB)
Tai-chi JPG (2053 kB)
Jak byla aktivita financována? Z rozpočtu MČ Praha 14 a příspěvkové organizace zřizované městskou částí Praha 14 P14kulturní.

Fin. náklady na realizaci projektu: - nespecifikováno ( náklady na realizaci komunitních akcí na sídlišti jsou různé dle povahy akce, půjčovna - mzdové náklady na zaměstnance odboru hospodářské správy, komunitní koordinátoři - jedná se o mzdové náklady na komunitní koordinátory 3 x 0,5 úvazku)

Aktéři

Název: Městská část Praha 14
IČO nebo jiný registrační údaj: 00231312
Adresa: Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
Web: https://www.praha14.cz

Další aktéři

Název:Praha14kulturní
IČO nebo jiný registrační údaj:75122987
Adresa:Praha 14 kulturní, Šimanovská 47, Praha 9, 198 00
Web:http://praha14kulturni.cz/

Název:

Anthropicures
IČO nebo jiný registrační údaj: 02463610
Adresa:Šimanovská 47, Praha 9, 198 00
Web:http://www.anthropictures.cz/

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Komunitní akce na sídlištích - zajistit řádnou propagaci akcí s dostatečným předstihem, využít společenství vlastníků domů ke spolupráci, spolupráce s komunitními koordinátory při organizaci, realizaci i propagaci akcí. Půjčovna poskytuje vybavení v rámci chodu úřadu – doporučujme poskytovatelům zajistit pojištění vybavení a smlouvy o výpůjčce, popř. zajistit kauci v případě vypůjčování hodnotného vybavení, zajistit dostatečný počet zaměstnanců pro provoz půjčovny, v případě zajišťování dopravy a stavby vybavení, je potřeba zajistit dostatečný počet personálu ( víkendy, přesčasy atd. = vyšší mzdové náklady), nutnost existence sdíleného kalendáře pořádaných akcí, aby nedocházelo ke kolizím a duplicitě akcí v jednom termínu. Komunitní koordinátoři - důležitý je správný personální výběr a nepřetržitá komunikace s radnicí, podávání pravidelných zpráv radnici o terenních činnostech koordinátorů, jasně určit na úřadě jednoho zaměstnance, který bude s koordinátory komunikovat.

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? Komunitní akce - venkovní akce byly ovlivněny počasím, dlouhé lhůty při zajišťování schvalování výpůjček pozemku a záboru MHMP Praha, špatná komunikace a nespolehlivost zástupců komunit. Půjčovna vybavení - provozní náklady, personální náročnost, časová náročnost (akce hlavně o víkendu). Komunitní koordinátoři – předávání informací občané – koordinátoři - radnice.

Monitorování a evaluace

Byl nějakým způsobem měřen a vyhodnocen dopad realizované aktivity/projektu? V rámci komunitních akcí rozdali jejich realizátoři evaluační dotazníky - občané oceňují zájem radnice spolupracovat, půjčovna vybavení - zatím evaluace neproběhla - kladné ohlasy, komunitní koordinátoři - evaluace neproběhla.
Plánujete aktivitu/projekt dále rozvíjet/udržovat? Ano, komunitní akce jsou pravidelně plánovány, půjčovna vybavení bude nadále provozována

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? Novinové články - měsíčník Čtrnáctka, Metro, měsíčník Prahy 9, web Praha 14, web Praha14kulturní, vstupy v živém vysílání , upoutávky na akce, reportáže - rádio Spin, rádio Regina, Český rozhlas, upoutávky, vstupy v živém vysílání TV Metropol, Česká televize 24.
Další články: Blackville na Černém Mostě - časopis Čtrnáctka 6/2013, Sousedská slavnost - časopis Čtrnáctka 6/2013 Akce, které bavily Prahu 14 - časopis Čtrnáctka 6/2013, Týden Plechárny- časopis Čtrnáctka 7 - 8/2013, Plechárna - komunitní centrum - časopis Čtrnáctka 6/2013, Projekt Psí školka, Pestival - časopis Čtrnáctka 10/2013, StopZevling - časopis Čtrnáctka 10/2013, Projekt komunitní koordinátoři - časopis Čtrnáctka 3/2014, Půjčovna - časopis Čtrnáctka 6/2014, monitoring komunitních akcí P14k 2013 - 2014
Příloha:


Nejčtenější dobrá praxe

Ústí n.L.: Finanční podpora aktivit partnerů Zdravého města

Finanční podpora aktivit partnerů Zdravého města

Ústí nad Labem

Uh. Hradiště: Veřejné fórum Zdravého města k celkovému rozvoji

Veřejné fórum Zdravého města k celkovému rozvoji

Uherské Hradiště

Hodonín: Dětský parlament

Dětský parlament

Hodonín

Ústí n.L.: Ústecký parlament dětí a mládeže

Ústecký parlament dětí a mládeže

Ústí nad Labem

Kopřivnice: Aktivní zapojování veřejnosti do oblastí plánování a rozhodování

Aktivní zapojování veřejnosti do oblastí plánování a rozhodování

Kopřivnice

Orlová: Dětský parlament

Dětský parlament

Orlová