• další portály..
  • ..
  • .
Home
galerie
udržitelného
rozvoje
Vyber téma:-- vše --
Správa věcí veřejných a územní rozvoj Životní prostředí Udržitelná spotřeba a výroba Doprava a mobilita Zdraví Místní ekonomika Vzdělávání a výchova Kultura, volný čas Sociální prostředí Globální odpovědnost Venkov, krajina, zemědělství

galerie udržitelného rozvoje

Praha 7: "Podnikavá 7" – podnikatelský inkubátor městské části

Radnice Prahy 7 zahájila další ročník série přednášek o podnikání. Začínající podnikatelé se schází v budově úřadu jednou za 14 dnů během volně navazujících přednášek, které poradí, jak svůj obchodní záměr odstartovat co možná nejúspěšněji. Celkem jedenáct přednášek se věnuje receptu na funkční podnikatelský plán, nabízí také problematiku kolem potřebné odvahy začít a obstarávání kapitálu. Účastníci se také dozvědí, jak podnikat bez rizik nebo jak jednat s investory. Cílem je, aby účastníci byli na konci cyklu schopni prezentovat svůj podnikatelský záměr. Vše vyvrcholí vyhlášením těch nejlepších nápadů, jejichž autoři získají hodnotné ceny.
Kontakt na Zdravé město

Základní informace

Název obce/města/regionu: Praha 07
Příjmení, jméno: Vosecký, František
Organizace: MČ Praha 7, Radní pro podporu podnikání
E-mail: VoseckyF@praha7.cz
Telefon: 736676676
Téma: Podnikání, investice, stavebnictví, suroviny
Inovace, metody kvality v podnicích, hi-tech, envi-tech, CSR firem

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? Podařilo se vyškolit téměř 70 zájemců a zájemkyň v tom, jak bezpečně začít s podnikáním, jak sestavit finanční plán, jednat s investory apod. Zároveň se nám podařilo I několika účastníkům kurzů rozmluvit jejich záměr, který byl odsouzen k nezdaru
Byly dokumentovány realizované aktivity? ANO Ze zasedání máme množství fotografií, několikrát byl o průběhu vydán článek v místním tisku
Začátek aktivity: 01.04.2016
Příloha
Fotografie z akce 1 JPG (69,7 kB)

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 1
Detailní rozpis: Celá aktivita probíhala jak pro účastníky, tak pro obec zdarma, jako náklad se dá považovat tisk materiálů (500kč), a využívání zasedací místnosti

Aktéři

Název: Městská část Praha 7 + dobrovolnický organizační tým Podnikavá 7
IČO nebo jiný registrační údaj: 63754
Adresa: nábř. Kpt. Jaroše 1000, Praha 7, 17000
Web: https://www.praha7.cz

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Pro podobný tip aktivity je zcela klíčové, aby mezi organizátory byli lidé, kteří mají bohaté zkušenosti s podnikáním, investováním, v ideálním případě I přímo inkubací, nebo akcelerací podnikání. Je také důležité, aby účastníci kurzu nepovažovali organizátory v žádné oblasti za osoby (případně obec) zodpovědné za úspěch/neúspěch jejich podnikatelského záměru. Velmi bych doporučil individuální práci s těmi nejlepšími záměry, tedy těmi, které mají největší šanci na úspěch. Zároveň je podstatné být k účastníkům kurzů upřímný a špatné záměry jim, slušně řečeno, k realizaci nedoporučit. (setkali jsme se I s poměrně negativními reakcemi na naši kritiku).

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? Ano setkali, ve chvíli kdy se cyklus překlápí do fáze, kdy účastníci musí prezentovat svoje projekty, a připravovat je na soutěž před expertní porotou, došlo k veliké “úmrtnosti”. Za jeden z důvodů považujeme fakt, že celý cyklus byl zcela zdarma, a někteří účastníci ho tedy nebrali zcela vážně. Z toho důvodu jsme v novém ročníku zavedli filtr: drobný poplatek za přednášku (200kč) + nutnost odezvdat prezentaci záměru ještě před začátkem cyklu- následkem je motivovanější a expertnější publikum.

Monitorování a evaluace

Byl nějakým způsobem měřen a vyhodnocen dopad realizované aktivity/projektu? Podařilo se rozmluvit několik nefunkčních podnikatelských záměrů. Zároveň s budoucími podnikateli, kteří se umístili nejvýše v celé soutěži, pravidelně komunikuje organizační tým a sleduje jejich progres. Reálně zatím nastartovali byznys 3 ze 4 nejlepších záměrů, ale stále se nachází v iniciační fázi.
K jakým zjištěním jste při evaluaci aktivity/projektu došli? Velmi potřebné jsou individuální konzultace pro začínající podnikatele s těmi zkušenými. Z toho důvodu je třeba přísně vybírat účastníky projektu, neboť čas organizátorů je drahý, a nechtějí ho zbytečně plýtvat.
Plánujete aktivitu/projekt dále rozvíjet/udržovat? Ano, projekt jsme letos obměnili, zpřísnili podmínky účasti, a více se zaměřujeme na individuální práci s účastníky. Druhý ročník Podnikavé 7 probíhá od dubna 2017

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? O projektu se několikrát psalo v lokálním časopise Prahy 7, výstupy ze soutěže byly I tématem čísla, včetně rozhovorů s vítězi. Zásah do celostátních médií se v prvním ročníku nepodařil. O začátku letošního ročníku již informoval deník Blesk, a také Pražšký Deník, chystá se rozhovor pro regionální mutaci celostátního média. Za ideální bych ovšem považoval, kdyby se psalo hlavně o nejlepších záměrech ze soutěže, a tím se zvýšila jejich šance na úspěch.
Příloha:
Článek v tisku JPG (330 kB)

Další poznámky

Další poznámky Pro úspěch celého cyklu bylo klíčové I “štěstí na lidi”. Překvapilo nás, kolik úspěšných podnikatelů, nebo školitelů bylo ochotno zcela zdarma sdílet svoje zkušenosti, nabídnout svůj čas pro konzultace, nebo třeba zasednout v hodnotící komisi. Zároveň se nám za první ročník podařilo rozšířit skupinu těch, kdo jsou ochotni věnovat svůj čas rozvoji podnikání někoho jiného. Vysvětluji si to atraktivitou tématu, a také tím, že stále více firem I jednotlivců si uvědomuje svojí společenskou odpovědnost a jsou ochotní pomáhat komunitě kolem sebe. Občas pouze stačí, aby jim to obec umožnila.


Nejčtenější dobrá praxe

Vsetín: Cyklostezka jako součást průmyslové zóny

Cyklostezka jako součást průmyslové zóny

Vsetín

Ústí n.L.: Slavné lokální značky z regionu

Slavné lokální značky z regionu

Ústí nad Labem

Jihomoravský kraj: Cena hejtmana za společenskou odpovědnost

Cena hejtmana za společenskou odpovědnost

KRAJ JIHOMORAVSKÝ

Hodonín: Seminář pro podnikatele

Seminář pro podnikatele

Hodonín

Praha 7: "Podnikavá 7" – podnikatelský inkubátor městské části

"Podnikavá 7" – podnikatelský inkubátor městské části

Praha 07

hl.m. PRAHA: Prodej potravin do vlastních nádob

Prodej potravin do vlastních nádob

hl.m. PRAHA