• další portály..
  • ..
  • .
Home
galerie
udržitelného
rozvoje
Vyber téma:-- vše --
Správa věcí veřejných a územní rozvoj Životní prostředí Udržitelná spotřeba a výroba Doprava a mobilita Zdraví Místní ekonomika Vzdělávání a výchova Kultura, volný čas Sociální prostředí Globální odpovědnost Venkov, krajina, zemědělství

galerie udržitelného rozvoje

Prostějov: „Baterkiáda“ (aneb sběr nepotřebných baterií)

Cílem akce je poukázat na to, že baterie jsou nebezpečný odpad a jako takový nepatří do běžného komunálního odpadu, ale měly by být separovány na příslušných místech (např. zdarma do Sběrného dvora). V roce 2006 bylo v rámci kampaně ke Dni Země sesbíráno 65 kg baterií, v roce 2007 116 kg, v roce 2008 potom 96,4 kg baterií! (Pozn: jedná se pouze o různé typy monočlánků, vybraných v rámci akce, v součtu nejsou zahrnuty bateriue z alarmů a UPS, které byly odvezeny samostatně.)
Díky tomu, že společnost .A.S.A TS Prostějov umístila na prostějovských základních školách speciální kontejnery na baterie, může sběr tohoto nebezpečného odpadu pokračovat.
Kontakt na Zdravé město

Základní informace

Název obce/města/regionu: Prostějov
Kontakt: nám. T. G. Masaryka 12 - 14, 796 01 Prostějov
Příjmení, jméno: Krejčí Eva, Mgr. / Navrátil Jan, Ing.
Organizace: Městský úřad v Prostějově, nám. T. G. Masaryka 12 - 14, Prostějov
E-mail: eva.krejci@mestopv.cz; navratil@habro.cz
Telefon: 582 329 128 / 582 363 335
Téma: Odpady, staré ekologické zátěže, brownfields
Environmentání vzdělávání a osvěta (informace, programy, akce a kampaně)

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? 1. ročník Baterkiády uspořádali ochránci přírody ve spolupráci se Zdravým městem Prostějovem v roce 2006. Soutěž byla vyhlášena u příležitosti Dne Země a sběr použitých baterií probíhal až do konce května. Cílem akce je poukázat na to, že baterie jsou nebezpečný odpad a jako takový nepatří do běžného komunálního odpadu, ale měly by být separovány na příslušných místech (např. zdarma do Sběrného dvora). Sběrné kontejnery pro tuto příležitost byly rozmístěny na různých místech ve městě (mimo jiné i na městském úřadě) a do soutěže se zapojily i prostějovské základní školy.
V roce 2006 bylo sesbíráno 65 kg baterek, v roce 2007 již 116 kg baterek! Díky tomu, že společnost .A.S.A TS Prostějov umístila na prostějovských základních školách speciální kontejnery na baterie, bude sběr tohoto nebezpečného odpadu pokračovat. Pokud byly odevzdané baterie opatřeny i kontaktními údaji, měl sbírající šanci na drobnou cenu - celkem je vždy losováno 5 baterek.
Po přesném převážení bylo v rámci Baterkiády 2008 vybráno téměř metrák baterií, přesněji 96,4 kg. (Pozn: jedná se pouze o různé typy monočlánků, vybraných v rámci akce, v součtu nejsou zahrnuty bateriue z alarmů a UPS, které byly odvezeny samostatně.) Za tři roky konání akce se podařilo nashromáždit téměř 280 kg monočlánků...
Byly dokumentovány realizované aktivity?
ANO - byla pořízena fotodokumentace, vyšly články v regionálním tisku, krátká reportáž byla i na kabelové televizi (kt. je možné sledovat i na internetových stránkách města)
Začátek aktivity: 01.04.2006
Konec aktivity: 30.05.2017
Příloha
Jak byla aktivita financována? Z ropočtu města a také firmou Ing. Jan Navrátil - HABRO.
Detailní rozpis: Nespecifikováno - baterie byly bezplatně odevzdány do Sběrného dvora, náklady byly pouze na drobné upomínkové předměty, které ale byly také sponzorovány firmou Ing. Jan Navrátil - HABRO.

Aktéři

Název: Město Prostějov
IČO nebo jiný registrační údaj: 00288659
Adresa: nám. T. G. Masaryka 12 - 14, 796 01 Prostějov
Web: http://www.mestopv.cz

Další aktéři

Název:Ing. Jan Navrátil - HABRO
IČO nebo jiný registrační údaj:42699631
Adresa:Kosířská 310/18, 79604 Prostějov - Krasice
Web:http://www.habro.cz/

Název:

.A.S.A. TS Prostějov, s.r.o.
IČO nebo jiný registrační údaj:26224178
Adresa:Průmyslová 1b, 796 01 Prostějov
Web:http://prostejov@asa-cz.cz

Název:

ČSOP RS Iris Prostějov
IČO nebo jiný registrační údaj:-
Adresa:Husovo nám. 67, 796 01 Prostějov
Web:http://www.iris.cz/

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Potřeba informovat občany asi nikdy nekončí. Tato forma je dobrá, že osloví zejména děti, které mohou působit na rodiče - asi nejefektivnější způsob. A pokud mají možnost získat i nějakou drobnou cenu za tento "sběr", tak si myslím, že jejich motivace je ještě větší. Navíc - nebezpečné odpady jsou nebezpečné opravdu všem.

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? Akce je asi bez větších rizik. Výhodou je, pokud ji má pod patronací přímo nějaký politik (zejména kvůli propagaci akce).

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? Novinové články, informace do kabelová televize, informace ve školách, informace v Radničních listech (chodí do každé domácnosti), webové stránky, informace přes ČSOP.
Příloha:


Nejčtenější dobrá praxe

ŠVÝCARSKO: Kanton ŽENEVA a VAUD: Příručka pro zelené nakupování

Kanton ŽENEVA a VAUD: Příručka pro zelené nakupování

ŠVÝCARSKO / Switzerland

Chrudim: Pilotní projekt Komunitní kompostování na sídlišti

Pilotní projekt Komunitní kompostování na sídlišti

Chrudim

Jilemnice: Škola udržitelného rozvoje ve městě (2. stupeň ZŠ)

Škola udržitelného rozvoje ve městě (2. stupeň ZŠ)

Jilemnice

Prostějov: „Baterkiáda“ (aneb sběr nepotřebných baterií)

„Baterkiáda“ (aneb sběr nepotřebných baterií)

Prostějov

Kraj Vysočina: Ekologicky příznivý krajský úřad

Ekologicky příznivý krajský úřad

KRAJ VYSOČINA

Kladno: Návrh společenské odpovědnosti (CSR) v základní a mateřské škole

Návrh společenské odpovědnosti (CSR) v základní a mateřské škole

Kladno