• další portály..
  • ..
  • .
Home
galerie
udržitelného
rozvoje
Vyber téma:-- vše --
Správa věcí veřejných a územní rozvoj Životní prostředí Udržitelná spotřeba a výroba Doprava a mobilita Zdraví Místní ekonomika Vzdělávání a výchova Kultura, volný čas Sociální prostředí Globální odpovědnost Venkov, krajina, zemědělství

galerie udržitelného rozvoje

Prostějov: Dětské městské zastupitelstvo

Dětské městské zastupitelstvo má za cíl naučit děti občanské angažovanosti a organizační práci ve prospěch většího celku, učit formulovat své názory a tyto prosazovat v demokratické diskusi. Při jednáních s představiteli města se také blíže seznámí se způsobem práce městského úřadu a Zastupitelstva. Roční rozpočet činí 10 až 20 tisíc Kč. Přílohy: fotografie, články v médiích.
Kontakt na Zdravé město

Základní informace

Název obce/města/regionu: Prostějov
Kontakt: Město Prostějov, náměstí T. G. Masaryka 12 - 14, 796 01 Prostějov
Příjmení, jméno: Zatloukal Jan
Organizace: SportCentrum - dům dětí a mládeže
E-mail: jzatloukal@sportcentrumddm.cz
Telefon: +420582332296
Téma: Komunikace mezi veřejnou správou, občany a dalšími subjekty, participace

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? Zapojení dětí do veřejného života. Předkládání návrhů místostarostce paní Sekaninové. Realizováno: umístění chybějící dopravní značky, odstranění černé skládky, otevření školního hřiště, předání domu na Sokolské ulici skautům jako klubovny. Seznámení dětí s činností politických orgánů - Městského zastupitelstva, Senátu, Poslanecké sněmovny. Informování předsedů třídních samospráv na základních školách s činností Dětského zastupitelstva. Účast na Dětském sněmu v Praze (r. 2002, 2005). Účast na setkání dětských parlamentů Zdravých měst v Třebíči. Pořádání Dětských slyšení již 3x. Víkendové pobyty 4x.
Byly dokumentovány realizované aktivity? ANO - byla pořízena fotodokumentace
Začátek aktivity: 01.02.2001
Konec aktivity: 23.03.2016
Příloha
Jak byla aktivita financována? Z rozpočtu města (příspěvek pro DDM Sportcentrum)
Detailní rozpis: roční rozpočet Kč 10.000,- až 20.000,-

Aktéři

Název: Sportcentrum - dům dětí a mládeže
IČO nebo jiný registrační údaj: 840173
Adresa: Olympijská 4, Prostějov
Web: http://www.sportcentrumddm.cz

Další aktéři

Název:základní školy a gymnázia v Prostějově

Název:

Město Prostějov
IČO nebo jiný registrační údaj:288659
Adresa:nám. T. G. Masaryka 12-14, 796 01 Prostějov
Web:http://www.mestopv.cz

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Je to smysluplná aktivita. Vhodný věk se jeví od 11 do 19 roků. Jako garant se osvědčil dům dětí a mládeže (po stránce personální, prostorové, finančního zajištění).

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? Iniciátorem vzniku byl Mgr. Zdeněk Rajtr, ředitel DDM. Vzniku Dětského zastupitelstva předcházela tři Dětská slyšení - setkání dětí se starostou. V přípravné části i v průběhu byly prováděny konzultace s Mgr. Antonínem Bůžkem PhD., odborným asistentem na Pedagogické fakultě UP Olomouc. Důležitá byla exkurze jmenovaných v DDM Vsetín. Průběžně je dobrá spolupráce s místostarostkou paní Boženou Sekaninovou.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? Účast redaktorů na akcích Dětského zastupitelstva. Rozhovory redaktorů s koordinátorem Mgr. Zdeňkem Rajtrem. Články zasílané do novin (Z. Rajtr). Jen za první dva roky vyšlo 18 článků v různých novinách - Prostějovský týden, Prostějovský večerník, Mladá fronta Dnes, Radniční noviny.
Příloha:

Další poznámky

Další poznámky Problém je výběr dětských poslanců. Někteří žáci nepracovali dobře.


Nejčtenější dobrá praxe

Ústí n.L.: Finanční podpora aktivit partnerů Zdravého města

Finanční podpora aktivit partnerů Zdravého města

Ústí nad Labem

Uh. Hradiště: Veřejné fórum Zdravého města k celkovému rozvoji

Veřejné fórum Zdravého města k celkovému rozvoji

Uherské Hradiště

Hodonín: Dětský parlament

Dětský parlament

Hodonín

Ústí n.L.: Ústecký parlament dětí a mládeže

Ústecký parlament dětí a mládeže

Ústí nad Labem

Kopřivnice: Aktivní zapojování veřejnosti do oblastí plánování a rozhodování

Aktivní zapojování veřejnosti do oblastí plánování a rozhodování

Kopřivnice

Orlová: Dětský parlament

Dětský parlament

Orlová