• další portály..
  • ..
  • .
Home
galerie
udržitelného
rozvoje
Vyber téma:-- vše --
Správa věcí veřejných a územní rozvoj Životní prostředí Udržitelná spotřeba a výroba Doprava a mobilita Zdraví Místní ekonomika Vzdělávání a výchova Kultura, volný čas Sociální prostředí Globální odpovědnost Venkov, krajina, zemědělství

galerie udržitelného rozvoje

Prostějov: Majáčky pro nevidomé a slabozraké

Město Prostějov postupně realizuje instalaci speciálních hlásičů, které jsou dálkově ovládány a nevidomému či zrakově handicapovanému občanovi podají přesnou informaci o tom, kde se nevidomý nachází a jaké prostory se rozprostírají za příslušnými vstupními dveřmi.
Kontakt na Zdravé město

Základní informace

Název obce/města/regionu: Prostějov
Kontakt: nám. T. G. Masaryka 12 - 14, 796 01 Prostějov
Příjmení, jméno: Mgr. Jana Gáborová / Alena Hejčová
Organizace: Městský úřad v Prostějově, nám. T. G. Masaryka 12 - 14, Prostějov / Sdružení nevidomých a slabozrakých, Svatoplukova 15, Prostějov
E-mail: jana.gaborova@mestopv.cz; sonspv@volny.cz
Telefon: 582 329 365 / 582 331 254
Téma: Sociální začleňování a odstraňování bariér; národnostní menšiny, cizinci

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? V druhé polovině dubna 2007 začal na prostějovské radnici (na budově městského úřadu T. G. Masaryka a budově ve Školní ulici) sloužit majáček pro zrakově postižené. Jde o speciální hlásič, který je dálkově ovládán a nevidomému či zrakově handicapovanému občanovi podá přesnou informaci o tom, kde se nevidomý nachází a jaké prostory se rozprostírají za příslušnými vstupními dveřmi.
Dva takové majáčky už fungují na hlavním prostějovském vlakovém nádraží, další pak u sídla Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých na Svatoplukově ulici v Prostějově a u Tyflocentra - teď bude v Prostějově fungovat už celkem šest hlásičů.
Zařízení v celkové hodnotě zhruba dvacet tisíc korun zakoupilo město Prostějov, protože chce touto cestou umožnit zrakově postiženým občanům větší komfort při pohybu městem.
Hlasové zařízení však umí podat nevidomému i další informace. V případě, že se zrakově postižený přiblíží k některé z autobusových zastávek a stiskne na ovladači dané tlačítko, ihned zjistí, zda přijíždí autobus městské hromadné dopravy a o kterou linku jde. Autobusy MHD jsou totiž podobnou technikou vybaveny také. I nevidomí chtějí být samostatní a takovéto hlásiče jim v orientaci po městě hodně pomáhají.
Byly dokumentovány realizované aktivity? ANO - byla pořízena fotodokumentace, vyšly články v regionálním tisku.
Začátek aktivity: 01.04.2007
Konec aktivity: 30.05.2017
Příloha
Jak byla aktivita financována? Z ropočtu města, dálkový ovladač si musí zrakově postižený zakoupit sám, případně za podpory z odboru sociálních věcí.
Detailní rozpis: Zařízení v hodnotě zhruba 20 000,- Kč zakoupilo město Prostějov. Dálkový ovladač k hlasovému majáčku může zrakově postižený pořídit jako kompenzační pomůcku. V odůvodněných případech lze pro nákup získat i finanční podporu z odboru sociálních věcí městského úřadu. Ovladač „do ruky“ přijde na zhruba dva tisíce korun, ovladač zabudovaný ve slepecké holi stojí přibližně o tisíc korun víc.

Aktéři

Název: Město Prostějov
IČO nebo jiný registrační údaj: 00288659
Adresa: nám. T. G. Masaryka 12 - 14, 796 01 Prostějov
Web: http://www.mestopv.cz

Další aktéři

Název:Sdružená organizace nevidomých a slabozrakých
IČO nebo jiný registrační údaj:65399447
Adresa:Svatoplukova 15, 796 01 Prostějov
Web:http://sonspv@volny.cz

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Výhodou by bylo zajistit financování majáčku např. z nějakého grantu.

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? Akce je asi bez větších rizik. Výhodou by bylo zajistit financování majáčku např. z nějakého grantu.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? Novinové články, informace do kabelová televize, informace přes Sjednocenou organizaci slabozrakých a nevidomých.
Příloha:
Tisková zpráva PDF (57 kB)


Nejčtenější dobrá praxe

Hodonín: Bezbariérová MHD

Bezbariérová MHD

Hodonín

Litoměřice: Agentura podporovaného zaměstnávání při Diakonii ČCE

Agentura podporovaného zaměstnávání při Diakonii ČCE

Litoměřice

Pelhřimov: Zvedací plošina pro vozíčkáře na nádraží ČD

Zvedací plošina pro vozíčkáře na nádraží ČD

Pelhřimov

Kraj Vysočina: Projekt Vysočina BezBariér

Projekt Vysočina BezBariér

KRAJ VYSOČINA

Hodonín: Systém sociální integrace ve městě

Systém sociální integrace ve městě

Hodonín

Jihlava: Projekt Park in park - Podpora nezaměstnané mládeže, ohrožené sociálním vyloučením

Projekt Park in park - Podpora nezaměstnané mládeže, ohrožené sociálním vyloučením

Jihlava