• další portály..
  • ..
  • .
Home
galerie
udržitelného
rozvoje
Vyber téma:-- vše --
Správa věcí veřejných a územní rozvoj Životní prostředí Udržitelná spotřeba a výroba Doprava a mobilita Zdraví Místní ekonomika Vzdělávání a výchova Kultura, volný čas Sociální prostředí Globální odpovědnost Venkov, krajina, zemědělství

galerie udržitelného rozvoje

Prostějov: „Městský“ cyklobus

Česká republika nabízí stovky zajímavých míst, která jsou dostupná na kole, ale díky členitosti terénu často pouze pro zdatné cyklisty. ZDRAVÉ MĚSTO PROSTĚJOV se také proto rozhodlo podpořit cykloturistiku a zpřístupnit krajinu přilehlé Drahanské vrchoviny i svátečním a méně zdatným cyklistům.
Kontakt na Zdravé město

Základní informace

Název obce/města/regionu: Prostějov
Kontakt: nám. T. G. Masaryka 12 - 14, 796 01 Prostějov
Příjmení, jméno: Hloch Jiří, Ing. / Dvořáková Alena, PaedDr.
Organizace: FTL, a.s., Letecká 8, Prostějov / Městský úřad v Prostějově, nám. T. G. Masaryka 12 - 14, Prostějov
E-mail: hloch@ftl.cz / alena.dvorakova@mestopv.cz
Telefon: 582 320 111 / 582 329 128
Téma: Pěší a cyklistická doprava (vč. dalších typů nemotorové dopravy)
Sport, pohybové aktivity a místní rekreace

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? Inspirativní přístup k cyklistické dopravě zvolili zástupci města Prostějova. Z městského rozpočtu uvolnili potřebnou na nákup speciálního přívěsu s kapacitou pro přepravu 20 kol a ve spolupráci s místním dopravcem iniciovali vznik tzv. cyklobusu.
Cyklobus vyjíždí z Prostějovave směru na Drahanskou vrchovinu – cyklisté se mohou nechat vyvézt nahoru a pak se projet zdejší krajinou a vrátit se zpět buď opět autobu sem a nebo na kole. První cyklobus vyjel v květnu 2007 a získal si již po krátké době své příznivce. Svědčí o tom poměrně vysoký počet přepravených cyklistů a kol, ale statistku může pokazit déšť a špatné počasí. Pro období prázdnin (červenec - srpen) přibyly další spoje v pracovní dny. V průměru byla přepravena ve všední dny 3 kola za den a o víkendech cca 10 kol. Přepravné za kolo činí 15,- Kč. Přívěsný vozík za autobus má kapacitu 20 kol, každé z nich je specielně a bezpečně uchyceno. Za přepravovaná kola po uložení do vozíku ručí přepravce. Cyklista musí být nápomocen při nakládce a vykládce kola, které si ve vozíku uzamkne vlastním zámkem (viz. http://www.ftl.cz/bus/cyklobus.htm).
Byly dokumentovány realizované aktivity? ANO - byla pořízena fotodokumentace, vyšly články v regionálním tisku.
Začátek aktivity: 05.05.2007
Konec aktivity: Aktivita stále probíhá
Příloha
Foto 2: Přívěs JPG (283 kB)

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 178
Jak byla aktivita financována? Z rozpočtu města Prostějova.
Detailní rozpis: Speciální přívěs pro kola za autobus pořídilo město Prostějov za cca 178 000,- Kč. Vejde se do něj 20 kol. Přepravné za kolo je 15,- Kč. Cyklobus funguje na stávajících spojích Prostějov - Protivanov, 2 jezdí dopoledne a 2 odpoledne. Vozík je v majetku města, firma FTL jej má zapůjčen na 10 let.

Další aktéři

Název:Město Prostějov
IČO nebo jiný registrační údaj:288659
Adresa:nám. T. G. Masaryka 12 - 14, 796 01 Prostějov
Web:http://www.mestopv.cz

Název:

FTL, a.s.
IČO nebo jiný registrační údaj:46345850
Adresa:Letecká 8, 796 01 Prostějov
Web:http://www.ftl.cz

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Cyklobus je možné využít skoro v každém městě, které má vhodné podmínky pro cyklisty. Lze jej také využít pro přepravu běžeckých lyží pro běžkaře v zimě. Pořizovací hodnota vozíku není nějak přehnaně vysoká, navíc se jedná o pořízení dlouhodobého majetku.

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? Akce je asi bez větších rizik.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? Novinové články, informace do kabelová televize, informace na specializovaných webech pro cyklisty.
Příloha:


Nejčtenější dobrá praxe

ŠVÝCARSKO: Zdraví po padesátce - konference frankofonních kantonů o zdravotnictví a sociálních věcech

Zdraví po padesátce - konference frankofonních kantonů o zdravotnictví a sociálních věcech

ŠVÝCARSKO / Switzerland

ŠVÝCARSKO: Kanton ŽENEVA: Veřejná prostranství přístupná seniorům

Kanton ŽENEVA: Veřejná prostranství přístupná seniorům

ŠVÝCARSKO / Switzerland

ŠVÝCARSKO: Kanton VAUD: Příměstský přírodní park

Kanton VAUD: Příměstský přírodní park

ŠVÝCARSKO / Switzerland

Prostějov: „Městský“ cyklobus

„Městský“ cyklobus

Prostějov

Chrudim: Učíme se zdravě sedět a cvičit

Učíme se zdravě sedět a cvičit

Chrudim

Frýdek-Místek: Centrum sportu - Sportovní kroužky na základních a středních školách

Centrum sportu - Sportovní kroužky na základních a středních školách

Frýdek-Místek