• další portály..
  • ..
  • .
Home
galerie
udržitelného
rozvoje
Vyber téma:-- vše --
Správa věcí veřejných a územní rozvoj Životní prostředí Udržitelná spotřeba a výroba Doprava a mobilita Zdraví Místní ekonomika Vzdělávání a výchova Kultura, volný čas Sociální prostředí Globální odpovědnost Venkov, krajina, zemědělství

galerie udržitelného rozvoje

Litoměřice: Světový den bez tabáku ve městě

Dětské zastupitelstvo v Litoměřicích kontroluje ve spolupráci hlídkami městské policie dodržování zákazu prodeje tabákvých výrobků a alkoholu dětem a mládeži. Zároveň se děti podílí na preventivních programech pro nejmladší žáky základních škol. U příležitosti kampaně "Mezinárodní den bez tabáku" je vybraným stravovacím a občerstvovacím zařízením udělován certifikát "Nekuřácká provozovna". Díky velkému rozsahu aktivit se daří oslovovat širší veřejnost.
Kontakt na Zdravé město

Základní informace

Název obce/města/regionu: Litoměřice
Kontakt: Město Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice
Příjmení, jméno: Kubešová Monika
Organizace: Město Litoměřice
E-mail: monika.kubesova@litomerice.cz
Telefon: 416 916 447
Téma: Legální drogy (alkohol, tabák...)

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? Kampaň "Světový den bez tabáku" zaměřená na prevenci kouření probíhá v několika blocích a to během celého roku:
1. dětské zastupitelstvo ve spolupráci s hlídkami městské policie sleduje, ve kterých obchodech jsou dětem a mládeži prodávány tabákové výrobky a alkohol. Městskou policií jsou obchodníkům porušujícím zákon ukládány pokuty, výtěžek z pokut je věnován dětskému oddělení Městské nemocnice v Litoměřicích (v roce 2008 byl výtěžek ve výši 5000,- Kč, v roce 2009 3500,- Kč).
2. Dále probíhají ve spolupráci s dětským zastupitelstvem preventivní programy zaměřené na prevenci kouření u žáků 2. a 3. tříd základních škol.
3. U příležitosti této kampaně jsou udělovány certifikáty "Nekuřácká provozovna". Přihlásit se mohly všechny provozovny poskytující nějakou formou občerstvení uvnitř podniku a mají minimálně samostatnou místnost určenou výhradně nekuřákům po celou dobu provozu. Na základě doručené přihlášky od nekuřácké provozovny byla následovně provedena kontrola těchto prostorů. Certifikáty jsou majitelům provozoven slavnostně předávány starostou města. Majitel provozovny dále získá nálepku "Nekuřácké provozovny" na vstupní vchod. Díky velkému rozsahu aktivit v rámci kampaně se nám podařilo oslovit širší skupinu veřejnosti - žáci, rodiče s dětmi, majitelé provozoven apod. Držitelé certifikátů mají možnost prezentace na webových stránkách Zdravého města Litoměřice, což jim umožní zvýšení návštěvnosti od klientely vyhledávající nekuřácké prostředí, a to nejen ze strany obyvatel města.
Byly dokumentovány realizované aktivity? ANO
Začátek aktivity: 01.12.2008
Konec aktivity: Aktivita stále probíhá
Příloha

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 10
Jak byla aktivita financována? Z rozpočtu města.
Detailní rozpis: Náklady zahrnují proškolení dětského zastupitelstva, kancelářský materiál a pomůcky, grafické zpracování a tisk certifikátů a nálepek nekuřácké provozovny, trička ke kampani.

Aktéři

Název: Město Litoměřice
IČO nebo jiný registrační údaj: 00263958
Adresa: Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice
Web: http://zdravemesto.litomerice.cz

Další aktéři

Název:Středisko ekologické výchovy SEVER
IČO nebo jiný registrační údaj:60153016
Adresa:Na Valech 53, 412 01 Litoměřice
Web:http://www.sever.ekologickavychova.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=41

Název:

Dětské zastupitelstvo Města Litoměřice
IČO nebo jiný registrační údaj:60153016
Adresa:Na Valech 53, 412 01 Litoměřice
Web:http://zdravemesto.litomerice.cz/detske-zastupitelstvo.html

Název:

Městská policie Litoměřice
IČO nebo jiný registrační údaj:00263958
Adresa:Zahradnická 3, 412 01 Litoměřice
Web:http://policie.litomerice.cz/index/MP_LTM.htm

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Litoměřická radnice, díky kampani, jde proti kouření a hodlá preferovat podniky s nekuřáckým prostředím a pomoci jim při prezentaci směrem nejen k turistům. Také průzkumy mezi obyvateli prokázaly, že o podniky s tímto prostředím je značný zájem. Vzhledem k tomu, že ani litoměřičtí občané neměli přehled, kde nekuřácké prostředí najít, bylo třeba grafického označení a prezentace na webových stránkách Zdravého města Litoměřice.
Příloha:

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? Velký ohlas u majitelů nekuřáckých provozoven nejen ve městě, ale i provozoven z okolních obcí.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? Novinové články v místním tisku - Litoměřický deník, Litoměřicko24, Radniční zpravodaj, Měsíc v regionu. Rozhlasové i televizní šoty.
Příloha:


Související témata ...

Legální drogy (alkohol, tabák...)

Nejčtenější dobrá praxe

Chrudim: Zdravá rodina nekouří

Zdravá rodina nekouří

Chrudim

Litoměřice: Světový den bez tabáku ve městě

Světový den bez tabáku ve městě

Litoměřice

Vsetín: Vyhláška omezující kouření na dětských hřištích a sportovištích

Vyhláška omezující kouření na dětských hřištích a sportovištích

Vsetín

Brno: Zdravé město bude mít nekuřáckou ZOO

Zdravé město bude mít nekuřáckou ZOO

Brno

Ml. Boleslav: Akce "Zdravější je nekouřit" v nemocnici

Akce "Zdravější je nekouřit" v nemocnici

Ml. Boleslav

Havířov: Pomoc ženám po léčbě alkoholismu

Pomoc ženám po léčbě alkoholismu

Havířov