• další portály..
  • ..
  • .
Home
galerie
udržitelného
rozvoje
Vyber téma:-- vše --
Správa věcí veřejných a územní rozvoj Životní prostředí Udržitelná spotřeba a výroba Doprava a mobilita Zdraví Místní ekonomika Vzdělávání a výchova Kultura, volný čas Sociální prostředí Globální odpovědnost Venkov, krajina, zemědělství

galerie udržitelného rozvoje

Ústí n.L.: Pět klíčů k bezpečnému stravování

Ústí nad Labem, jako první mimopražská lokalita, zrealizovalo tento projekt prozatím v pěti MŠ, realizace bude pokračovat na podzim 2006. Hlavním cílem projektu je získávání informací, upevňování návyků zdravého životního stylu dětí a zvyšování kultury stravování. Finanční náklady, hrazené z rozpočtu města doposud činily 20,5 tisíc Kč. Přílohy: článek v mediích, odkaz na webové stránky.
Kontakt na Zdravé město

Základní informace

Název obce/města/regionu: Ústí nad Labem
Kontakt: Magistrát města Ústí nad Labem, Velká Hradební 8, 401 00 Ústí nad Labem
Příjmení, jméno: Eva Poláčková
Organizace: Magistrát města Ústí nad Labem, Velká Hradební 8, 401 00 Ústí nad Labem
E-mail: eva.polackova@mag-ul.cz
Telefon: 420475241727
Téma: Stravování

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? Zdravé město Ústí nad Labem, jako první mimopražská lokalita,zařadilo do Katalogu aktivit Plánu zdraví a kvality života pro rok 2006, pro oblast vzdělávání - rozvoj lidských zdrojů - komunikace - media, realizaci projektu "Pět klíčů k bezpečnému stravování. Nositelem projektu je Ústav zemědělských a potravinářských informací Praha /ÚZPI Praha/. Cílovou skupinou jsou děti MŠ. Součástí projektu je hudebně vzdělávací program s názvem "Přijede k nám návštěva", v podání umělecké dvojice Vanda a Standa. Propagační materiály včetně CD s písničkami , zajistilo pro děti Informační centrum bezpečnosti potravin ÚZPI. Finančně byla akce zajištěna v rámci městského rozpočtu pro PZM Ústí nad Labem. Program byl uveden zatím v pěti MŠ, realizace bude pokračovat na podzim. Aktivní účast v projektu je získávání informací, upevňování návyků zdravého životního stylu dětí a zvýšování kultury stravování.Je příslibem aby se Ústí nad Labem stalo skutečně zdravým městem.
Byly dokumentovány realizované aktivity? Ano - informace dostupné na http://www.usti-nad-labem.cz včlenění -život města - Projekt Zdravé město, novinový článek a fotodokumentace
Začátek aktivity: 29.03.2006
Konec aktivity: 10.05.2016

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 20
Jak byla aktivita financována? Z rozpočtu města Ústí nad Labem
Detailní rozpis: 20,5 tisíc Kč na rok 2006

Aktéři

Název: město Ústí nad Labem
IČO nebo jiný registrační údaj: 000 81 531
Adresa: Velká Hradební 2336/8, Ústí nad Labem
Web: http://www.usti-nad-labem.cz

Další aktéři

Název:Ústav zemědělských a potravinářských informací /ÚZPI /
Adresa:Slezská 7, 120 56 Praha 2
Web:http://www.bezpecnostpotravin.cz

Název:

ústecké MŠ: Kytička, Rabasova, Centrum, Sukova, Pomněnka

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Aktivní účastí na realizaci hudebního pořadu - písničkami, tancem a dalšími pohybovými aktivitami - se děti zábavnou formou učily základům zdravého přístupu k přípravě a konzumaci i ukládání potravin. Vyvrcholením byla zdravá hostina.

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? Akce probíhala pod záštitou nám.primátora Mgr. Tomáše Jelínka, za účasti ředitele ÚZPI Ing. J.Vozky, republikového garanta projektu a poslance Parlamentu ČR MUDr. Vladimíra Říhy, zástupců Zdravotního ústavu se sídlem v ÚL, Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje, Ústeckého deníku, Ministerstva zemědělství a ÚZPI.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? Článek se snímkem v Ústeckém deníku /Deníky Bohemia/ 29.3.2006. Další novináři se přes pozvání nedostavili. Po akci rozmlouval redaktor s dětmi i dospělými účastníky. Televize nebyla přítomna / aktuálnějším tématem byla začínající povodeň v ÚL /
Příloha:


Související témata ...

Stravování

Nejčtenější dobrá praxe

ŠVÝCARSKO: Zdraví po padesátce - konference frankofonních kantonů o zdravotnictví a sociálních věcech

Zdraví po padesátce - konference frankofonních kantonů o zdravotnictví a sociálních věcech

ŠVÝCARSKO / Switzerland

ŠVÝCARSKO: Kanton ŽENEVA: Zdravé a dostupné stravování

Kanton ŽENEVA: Zdravé a dostupné stravování

ŠVÝCARSKO / Switzerland

Ústí n.L.: Pět klíčů k bezpečnému stravování

Pět klíčů k bezpečnému stravování

Ústí nad Labem

Prachatice: Zdravé stravování zdravotně postižených a seniorů

Zdravé stravování zdravotně postižených a seniorů

Prachatice

Jihomoravský kraj: Zdravá výživa mládeže aneb "žeruto.cz"

Zdravá výživa mládeže aneb "žeruto.cz"

KRAJ JIHOMORAVSKÝ

Valašské Meziříčí: Šedesát a víc neznamená nic

Šedesát a víc neznamená nic

Valašské Meziříčí