• další portály..
  • ..
  • .
Home
galerie
udržitelného
rozvoje
Vyber téma:-- vše --
Správa věcí veřejných a územní rozvoj Životní prostředí Udržitelná spotřeba a výroba Doprava a mobilita Zdraví Místní ekonomika Vzdělávání a výchova Kultura, volný čas Sociální prostředí Globální odpovědnost Venkov, krajina, zemědělství

galerie udržitelného rozvoje

Kraj Vysočina: Databáze táborů na webových stránkách

Webové stránky umožňují veřejnosti snadno a rychle vyhledat v databázi letních táborů potřebné informace o organizátorech táborů, termínech jednotlivých běhů, jejich délce či ceně. Rodiče se zde dozvědí i řadu praktických informací na co se připravit, když jejich dítě jede na tábor poprvé nebo jak vybrat správný tábor. Finanční náklady na výrobu a provoz internetové prezentace: 40 tisíc Kč. Přílohy: fotografie.
Kontakt na Zdravé město

Základní informace

Název obce/města/regionu: KRAJ VYSOČINA
Kontakt: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava
Příjmení, jméno: Jan Burda
Organizace: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava
E-mail: burda.j@kr-vysocina.cz
Telefon: +420564602843
Téma: Sport, pohybové aktivity a místní rekreace

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? Ve spolupráci s Radou dětí a mládeže kraje Vysočina (Martin Paclík, info@rdmkv.cz, 603 183 603) se podařilo zprovoznit webovou prezentaci na adrese http://www.tabory-vysocina.cz. Návštěvníci na ní najdou nabídku více než 150 běhů letních tábor, které pořádají organizace z Vysočiny pro děti a mládež. Současně s webovou podobou nabídky vychází i tištěná brožura Letní tábory na Vysočině, která je zdarma distribuována na všechny školy v kraji, informační centra atd. Kromě nabídky táborů najdou rodiče na webu také desatero rad jak poznat "dobrý tábor", na co se připravit, když jejich dítě jede na tábor poprvé a další informace. Projekt je po odborné stránce zajišťován oddělením mládeže a sportu krajského úřadu, provozně je zajišťován Radou dětí a mládež kraje Vysočina a po technické stránce jej zajišťuje dodavatelská firma. Po finanční stránce byl projekt řešen v rámci dotace na realizaci projektu zmapování letních táborových základen do GIS, se kterým souvisí.
Byly dokumentovány realizované aktivity? Ano, viz webové stránkny http://www.tabory-vysocina.cz
Začátek aktivity: 01.12.2005
Konec aktivity: 07.04.2016
Příloha

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 40
Jak byla aktivita financována? částka byla uhrazena v rámci dotace kraje Vysočina
Detailní rozpis: Finance na výrobu a provoz internetové prezentace

Aktéři

Název: Rada dětí a mládež kraje Vysočina
IČO nebo jiný registrační údaj: 26524783
Adresa: Věžní 1, 586 01 Jihlava
Web: http://www.rdmkv.cz

Další aktéři

Název:Krajský úřad Kraje Vysočina
IČO nebo jiný registrační údaj:70890749
Adresa:Žižkova 57, 587 33 Jihlava
Web:http://mladez.kr-vysocina.cz

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? Tiskové zprávy RDMKV a kraje Vysočina


Nejčtenější dobrá praxe

ŠVÝCARSKO: Zdraví po padesátce - konference frankofonních kantonů o zdravotnictví a sociálních věcech

Zdraví po padesátce - konference frankofonních kantonů o zdravotnictví a sociálních věcech

ŠVÝCARSKO / Switzerland

ŠVÝCARSKO: Kanton ŽENEVA: Veřejná prostranství přístupná seniorům

Kanton ŽENEVA: Veřejná prostranství přístupná seniorům

ŠVÝCARSKO / Switzerland

ŠVÝCARSKO: Kanton VAUD: Příměstský přírodní park

Kanton VAUD: Příměstský přírodní park

ŠVÝCARSKO / Switzerland

Prostějov: „Městský“ cyklobus

„Městský“ cyklobus

Prostějov

Chrudim: Učíme se zdravě sedět a cvičit

Učíme se zdravě sedět a cvičit

Chrudim

Frýdek-Místek: Centrum sportu - Sportovní kroužky na základních a středních školách

Centrum sportu - Sportovní kroužky na základních a středních školách

Frýdek-Místek